Tips redaksjonen
08.06.2015

DNV-rapport om nødberedskap i Arktis

Oljeaktivitet i Barentshavet byr på nye utfordringer når det gjelder beredskap.

Mange oljeselskaper som opererer på den norske kontinentalsokkelen, er blitt interessert i Barentshavet. Sammenlignet med andre arktiske områder er det ganske milde forhold i den sørvestre delen av Barentshavet. Vindhastigheter og bølgehøyder er lavere enn i Nordsjøen, og det er mindre sjøis enn i Beaufort-havet og i Karasjøen. Likefullt gjør miljøet – med nedising, sjøis, mørke og store avstander til landbaser – at det å evakuere personell fra offshoreinstallasjoner kan bli vanskelig i arktiske farvann.
   Den nye rapporten fra DNV GL «Strategisk forskning og innovasjon» søker å gi innsikt i hensiktsmessigheten i planer for nødberedskap. Den framhever eksisterende teknologi som kan være anvendbar og områder der nye løsninger må utvikles.

Kilde: DNV GL

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1