Tips redaksjonen
16.12.2015

DNV GL publiserer nytt regelsett

DNV GL har publisert nye regler for klassifikasjon av skip. Over 250 ingeniører fra DNV GL og mer enn 800 kunder og maritime aktører har vært involvert i en omfattende utviklingsprosess. Dette har ledet til et nytt og moderne regelsett, bygd på den samlede erfaringen og ekspertisen til to ledende klassifikasjonsselskaper.

– Det er spennende å se resultatet av denne prosessen, sier Remi Eriksen, konsernsjef for DNV GL. – Responsen fra våre kunder og den maritime industrien forøvrig har vært imponerende, og vi har fått mange verdifulle innspill. Vi ser frem til videre samarbeid gjennom mange felles prosjekter, og flere er allerede i gang. Vi setter stor pris på den entusiasmen og engasjementet alle involverte har vist.
   – Jeg er stolt av at vi grep muligheten til å gå gjennom våre regler med et nytt blikk, og at vi nå har bygd en ny bransjestandard, sier Knut Ørbeck-Nilssen, direktør for DNV GL – Maritime. – Våre medarbeidere over hele verden har lagt ned en stor innsats. De har virkelig tatt utfordringen og sammen med kundene våre jobbet for å ta den maritime industrien et viktig steg videre. Dette gir oss et enda bedre grunnlag for å levere den sikkerheten, effektiviteten og kvaliteten våre kunder forventer.
   I løpet av prosessen med å utvikle de nye DNV GL-reglene ble over 7000 sider gjennomgått. I alt ble det avgitt mer enn 2000 kommentarer og innspill fra verft, produsenter, rederier og andre maritime aktører. Denne omfattende høringsprosessen resulterte i mer enn 700 modifikasjoner av reglene.
   Et av de viktigste fremskrittene i de nye reglene er innføringen av Equivalent Design Waves (EDW). EDW gir en mer realistisk representasjon av bølgelaster, og dermed en mer presis beskrivelse av belastningene fartøyskrog utsettes for.
   Som en del av videreutviklingen av reglene har DNV GL tatt i bruk mer moderne verktøy og programvare slik at reglene lettere kan tilpasses fremtidig utvikling. Gjennom flere klassenotasjoner støtter reglene også bruk av ny teknologi, som batteridrevne skip, hybride fremdriftssystemer, klargjøring for gassdrift og LNG-bunkringsfartøy.
   De nye DNV GL-reglene vil tre i kraft 1. januar 2016.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1