Tips redaksjonen
24.04.2014

DNV GL om fremtidens maritime drivstoff

DNV GL har publisert et «position paper» om alternative kombinasjoner av drivstoff i fremtiden for verdens skipsfart. Mens man regner med at LNG (flytende naturgass) blir en tidlig vinner, blir situasjonen mer variert etterhvert, ettersom mer enn 20 prosent av skipene kan bli utstyrt med hybridløsninger, med både batterier og andre energilagrings-teknologier. 

Hovedincentivet for å bruke alternativt drivstoff er ønsket om å redusere utslipp av drivhusgasser og for å møte kravene om redusert forurensning.
  – Den globale handelsflåten forbruker årlig rundt 330 millioner tonn med drivstoff. Av dette er 80–85 prosent drivstoff med høyt innhold av svovel, sier seniorforsker i DNV GL og leder for «position paper»-prosjektet, Christos Chryssakis. – Shippingindustrien må endres, og vi må bidra med tekniske løsninger, operasjonelle løsninger og alternativt drivstoff for å møte utfordringene vi står overfor, sier han.
  I det lange løp, vil short sea shipping dra nytte av drivstoff som er produsert lokalt, for eksempel biogass, biodiesel, metanol, elektrisitet og hydrogen. Deep sea shipping, derimot, trenger drivstoff som er tilgjengelig globalt, og det vil sannsynligvis være LNG og biodiesel, så langt det er mulig å skaffe nok av dette. Atomkraft har problemer med å bli fullt akseptert blant publikum, men kan komme til å spille en rolle i fremtiden hvis den kan bli oppfattet som et trygt alternativ.
  – Mens fornybar energi, spesielt solenergi og vindkraft, kan ha potensial til å redusere karbonutslippet, blir ikke disse energikildene sett på som mulige alternativer i full skala for kommersiell skipsfart, sier Chryssakis.
  Det viser seg at noen av energikildene har vesentlige ulemper. For eksempel trengs det store landområder for å produsere biodrivstoff. For å kunne produsere 50 millioner tonn biodiesel, trengs et landområde like stort som Hellas. Så tilgjengeligheten er en stor hindring for at dette drivstoffet kan få anvendelse i større skala. 
  Det publiserte «position paper» åpner for en diskusjon for hvordan man kan overvinne utfordringene slik at det er mulig å få til en mer bærekraftig fremtid innenfor shipping.  
  – Det er ikke noen tvil om at det å adoptere nye teknologier er en utfordring for skipsredere. DNV GL leder an gjennom vår teknologiske kvalifiseringsprosess som er designet for å sikre at nye teknologier fungere som forventet, sier Chryssakis. 

Kilde: DNV GL

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1