Tips redaksjonen
04.07.2014

DNV GL kjøper Marine Cybernetics

DNV GL, verdens ledende shipping og offshore klassefiseringselskap og en av verdens ledende tjenesteleverandører innenfor teknisk risiko, har kjøpt opp Marine Cybernetics, det ledende selskapet for tredjeparts testing av kontrollsystemer. Med oppkjøpet utvider DNV GL sitt omfang av tjenester innenfor offshore og maritime næringer.

Marine Cybernetics ble etablert i 2002 som en spin-off fra NTNU. Selskapet introduserte begrepet «Hardware-In-the Loop-Testing» (HIL) til de maritime og offshorerelaterte industriene. HIL-testing reduserer risikoen for ulykker, off-hire-kostnader og uproduktiv tid på grunn av software-relaterte problemer.
  – Beslutningen om å investere i Marine Cybernetics ble drevet av den økende betydningen av programvareavhengige systemer for å sikre trygg, forutsigbar og effektiv drift. Vi har nå kommet til et punkt der vi ikke bare kan stole på testing og verifisering av maskinvarene, sier Remi Eriksen, Executive Vice President og COO i DNV GL.
   – Vi ser at et økende antall hendelser, mange av dem alvorlige, er forårsaket av programvare-relaterte problemstillinger. Det er en svakhet i måten offshore- og maritime næringer arbeider for å sikre komplett systemkvalitet. Det svake punktet blir større for hver dag, men dette vil vi rette på, fortsetter han, og legger til:
  – Marine Cybernetics har unik teknologi og prosesser for tredjeparts testing og verifisering av databaserte styresystemer. Dette vil være en banebrytende plattform som forbedrer sikkerheten og øker driftseffektiviteten innenfor offshore og maritime næringer. 

Stort potensial
Et krav til programvaresertifisering ble innført i offshore klassifiseringsregler av DNV GL for en tid siden. Foreløpig er markedet for tredjepartstesting og sertifisering av styringssystemer lite, men har stort potensial.
  Ifølge Eriksen vil de kortsiktige synergiene legge til rette for en global utvalsing av HIL-testing via DNV GLs verdensomspennende nettverk, slik at Marine Cybernetics vil nå enda flere kunder over hele verden. Et mellomlangsiktig perspektiv er en kombinasjon av tjenestetilbud.
  – Vi ønsker aktivt å drive den videre utviklingen av konseptet for klassifisering. Og på lengre sikt er målet å bruke kompetansen og teknologien i andre kapitalintensive og programvareintensive bransjer, som innenfor kraftproduksjon og i overførings og -distribusjonsbransjen, sier Eriksen.
  Administrerende direktør i Marine Cybernetics, Stein Eggan, sier: – Dette er en viktig milepæl for Marine Cybernetics og en sann anerkjennelse av våre evner som en ledende leverandør av tredjeparts testing og verifikasjon av kontrollsystemprogramvarer for de maritime og offshorerelaterte industriene. Siden DNV GL er det ledende globale klassefiseringselskapet innenfor skipsfart og offshore og den ledende tekniske kvalitetssikringsleverandøren til olje- og gassindustrien, vil denne transaksjonen også styrke våre globale leveranseevner og videreføre en teknologisk utvikling til fordel for begge selskapenes kunder og partnere i industrien samt å skape interessante muligheter for våre ansatte.
  Han fortsetter: – Vi har hatt et godt samarbeid med DNV GL i mange år og ser frem til å bringe våre selskaper sammen for å fortsette å bygge en bærekraftig virksomhet i programvareintegritetsfeltet, sterkt forankret i felles filosofi og kjerneverdier.
  – Hovedaksjonær Statoil Technology Invest (STI) støttet først Marine Cybernetics i sitt LOOP produktutviklingsprogram i 2003 og har deretter investert i selskapet i 2005. STI erkjenner viktigheten av å være i stand til selvstendig å teste kontrollsystemprogramvare på skip og rigger. Vi er glade for å se at MC har funnet et godt hjem hos DNV GL, sier Richard Erskine, administrerende direktør i STI. Foruten Statoil Technology Invest og Kristian Gerhard Jebsen Group ble aksjene i Marine Cybernetics eid av Marine Cybernetics ansatte og av ledelsen samt av de tidligere gründerne, som nå er helt ute av selskapet. For å gjenspeile sin horisontale industrirelevans og strategiske betydning for DNV GL vil Marine Cybernetics bli en selvstendig forretningsenhet i DNV GL Group.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1