Tips redaksjonen
01.05.2016

DNV GL Olje & Gass vinner viktige verifikasjonskontrakter

Johan Sverdrup er det absolutte største prosjektet på den norske kontinentalsokkelen i de nærmeste årene.

Statoil har gitt verifikasjonskontrakter til DNV GL for alle fire topsides, de tre broene, tre av fire stålunderstell, topside installasjonen som gjøres av verdens største løftefartøy Allseas Pioneering Spirit i tillegg til en utvidet vurdering av grunnforholdene for jack-up-innretningen.
   Tredjepartsverifikasjon gir operatøren og myndighetene tillit til at prosjektutviklingen har det nødvendige sikkerhets- og kvalitetsnivået.
   – Kontrakten viser at vår investering i teknologi, tjenesteutvikling og effektiv drift gjør oss konkurransedyktig, også på dette kostnadsfokuserte markedet. Vi gleder oss virkelig til å støtte Statoil- og Johan Sverdrup-partnerne i dette viktige prosjektet, sier Kjell Eriksson, regionssjefen for Olje og Gass i Norge.
   Kontraktene er verdt ca. 60 millioner kroner.
 
Tredjepartsverifikasjon bygger tillit
Gjennom tredjepartsverifikasjon kan operatører, offentlige myndigheter og samfunnet generelt være sikre på at drift, strukturer og systemer møter de kravene som er bestemt i lover og av industrien og myndighetene og – i noen tilfeller – frivillige forpliktelser fra kommersielle operatører. For konstruksjonene på Johan Sverdrup er det valgt en risikobasert verifikasjonstilnærming for å vurdere overholdelsen av NORSOK-standardene, VMO-standardene (utviklet av DNV GL) og Statoils egne tekniske krav.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1