Tips redaksjonen
18.04.2017

DHL planlegger ny innenlands fraktrute i Norge

Finnmark og Nord-Norge vil komme nærmere eksportmarkedene i Asia når DHL i slutten av mars planlegger for flyvning mellom Oslo lufthavn og Lakselv lufthavn Banak.

Ruten vil bli betjent av en Airbus A300 med kapasitet på ca. 40 tonn frakt. Ruten vil bli operert fra én til flere ganger i uken, avhengig av volum og etterspørsel.
   – Dette er en unik mulighet for Lakselv og Finnmark til å nå de viktige eksportmarkedene for kongekrabbe og laks i Asia. Størrelsen på flymaskinen gjør at DHL kan komme raskt i gang, uten behov for investeringer tilknyttet infrastruktur på flyplassen. Kapasiteten gir også en balansert og fornuftig oppstartsrisiko, med mulighet for en rask kapasitets- og frekvensøkning dersom det lokale næringslivet benytter seg av tilbudet, sier Martin Langaas, fraktsjef i Avinor.
   –Vår nye fraktrute settes opp for å nå de store fraktmaskinene og ruteflyene som går fra Oslo lufthavn til Asia og Nord-Amerika. Med denne ruten vil eksportørene av sjømat i Finnmark få tilgang til et stort og effektivt nettverk ut i verdensmarkedene med DHL. Dette vil gi store konkurransefortrinn, forteller Trond Ørjan Olsen, sjef for flyfrakt i DHL Global Forwarding.
   – Regjeringen ønsker å legge til rette for lokalt næringsliv, og fersk sjømat fra Finnmark er en svært ettertraktet eksportvare. Vi har lenge jobbet for å finne en god løsning for å kunne frakte fersk kongekrabbe og laks fra flyplassen i Lakselv til Asia på en måte som er innenfor gjeldende regelverk. Jeg er glad for at DHL nå åpner en fraktrute fra Finnmark til Oslo, og dermed muligheten til å nå markedene i Asia raskt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1