Tips redaksjonen
11.08.2016

Curato Røntgen i samarbeid med OpusCapita

OpusCapita og Curato Røntgen AS har signert en treårig samarbeidsavtale som skal styrke distribusjonen av pasientinnkallinger og pasientbesvarelser, tilknyttet røntgentjenester.

Samarbeidet omfatter i første rekke en iPost-løsning i kombinasjon med portaler (e-Boks og Digipost) der Curato vil benytte Printer Driver for oversendelse av dokumenter. 
   – Samarbeidet vil gjøre oss enda mer effektive overfor pasientene, som er det viktigste for oss. Dette er en overgang til en mer moderne drift, sier administrerende direktør, Erik Kreyberg Normann i Curato Røntgen.

Vant anbudet
OpusCapita vant avtalen i konkurranse med to andre selskaper. Curato har sterkt fokus på digitalisering, og valget av OpusCapita er begrunnet ut fra en totalvurdering.
   – Vi ønsket å modernisere distribusjonen av pasientinnkallinger og bidra til at vi i større grad går over til å bruke elektroniske brev fremfor papirløsninger. Vi valgte OpusCapita fordi de har de beste løsningene og vi føler oss trygge på at de vil hjelpe oss med å bli enda mer effektive, sier Normann.

En digital fremtid
I dialogen frem mot avtalesignering har partene allerede identifisert andre områder det er interessant å se nærmere på i tiden fremover. Dette er blant annet skanning- og digitaliseringstjenester tilknyttet håndtering av pasienthenvisninger fra lege eller sykehus.
   Etter planen vil samarbeidet være i gang allerede i løpet av april i Curato Røntgens 13 avdelinger.
   – Vi gleder oss til å samarbeide med Curato Røntgen. Å digitalisere og automatisere dokumenthåndteringen er ikke bare tidsbesparende for de ansatte, men det er også en mer miljøvennlig løsning, og bidrar til at flere vil velge digital post fremfor å få papirdokumenter i postkassen, sier Sami Seikkula Country Manager i OpusCapita Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1