Tips redaksjonen
16.12.2015

Coor signerer ny avtale med Aker Solutions

Coor Service Management har signert ny avtale med Aker Solutions om å levere integrerte facility management (IFM)-tjenester til flere kontorer og anlegg i Norge. Estimert årlig kontraktsverdi er 105 millioner kroner.

Aker Solutions er en global leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Avtalen mellom Coor Service Management (Coor) og Aker Solutions er en IFM-avtale som innebærer at Coor tar ansvar for FM-tjenestene til Aker Solutions.
   Tjenestene, som er en del av avtalen, inkluderer renhold, eiendomsservice, kontorservice, personalrestauranter, sikkerhet og resepsjonstjenester til flere kontor- og produksjonsanlegg i Norge. Coor vil også ta hånd om boligtjenester for Aker Solutions. Coor har siden 1. juli 2015 levert IFM-tjenester til Aker Solutions på Fornebu.
   Avtalen har en varighet på fem år med leveransestart 1. januar 2016. Inkludert tjenestene Coor leverer på Fornebu fra før, er årlig kontraktsverdi med Aker Solutions på omtrent 160 millioner kroner, eksklusiv variable restaurantinntekter.

Kilde: coor.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1