Tips redaksjonen
06.03.2014

CodeIT inngår avtale med Boliden Odda om industriell merking

CodeIT skal levere utstyr for industriell merking til Bolidens sinksmelteverk i Odda. Avtalens verdi er på rundt 1,5 millioner kroner. Utstyret skal være installert innen mars 2014.

Det nye utstyret utvider en leveranse som CodeIT installerte i 2011 sammen med selskapets egenutviklede integrasjonsverktøy CodeIT Enterprise for identifisering, merking og sporing av produkter.  
  – Boliden har fått et standardisert, enkelt, fleksibelt og skalerbart verktøy for industriell merking og sporing av produkter og prosesser, sier daglig leder Bjørnar Torsnes i CodeIT i Oslo.  
  Med den nye avtalen har CodeIT levert utstyr og programvare for drøye fem millioner kroner til Boliden.

Bedre analyser
Merkingen omfatter leverandørkode, produktanalyse, vekt og sporing. Opplysningene ligger i en etikett med GS1-standardisert maskinlesbar 2D-kode og endimensjonalkode på sluttproduktet og automatiserer oppdatering av Bolidens logistikk- og forretningssystemer (ERP).
  Ledelsen i Boliden sier det er en styrke for selskapet å ha oppdaterte kunderettede produkter og tjenester, og effektive logistikkløsninger. 

Strategisk viktig
I 2011 leverte CodeIT tilsvarende utstyr og programvare til selskapets smelteverk i Kokkola i Finland og Odda. Løsningen utveksler oppdatert informasjon med markedsføringskontoret i Stockholm.  
 
– Det er strategisk viktig å vinne en kontrakt som bekrefter systemets evne til å knytte sammen ulike geografisk adskilte anlegg i ett automatisk system, sier Torsnes.
  Han forteller at løsningen er tilrettelagt for vekst, er industriuavhengig og enkelt kan tilpasses de enkelte bedrifters spesielle behov.  
  –Vi gjør industriell merking smartere, sier han.

Produktuavhengig
CodeITs integreringsverktøy knytter sammen ulike merke- og datafangstapplikasjoner i ett enkelt operasjonelt system.  
  –Vårt åpne og standardiserte integreringsverktøy binder ikke Boliden til enkelte leverandører av maskinvare og omliggende IT-systemer, sier Torsnes. 
  Selskapet kan fortsatt bruke eksisterende produkter og programvare og står fritt i sitt valg av senere leverandører.
  – Det gir stor grad av frihet og valgmuligheter, fortsetter han. 

Styrker konkurranseevnen
Boliden forteller at selskapet er svært fornøyd med CodeITs tidligere leveranser til sitt nordiske anlegg, noe som også legges til grunn for tildeling av den nye leveransen.
  – Smart og automatisk identifisering, merking og sporing legger forholdene til rette for Bolidens fortsatte vekst og styrkede konkurranseevne, sier Torsnes.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1