Tips redaksjonen
09.03.2016

City Farming skal sikre kortreist mat til fremtidens byer

Innen 2050 vil nærmere 70 prosent av jordens befolkning bo i byer ifølge FN. Og innen den tid vil befolkningen ha økt med ytterligere 2,3 milliarder. For å sikre mat – og helst kortreist mat – er det nødvendig å tenke nytt og utradisjonelt. City Farming eller bylandbruk kan være løsningen. I hovedkontoret til Philips i den nederlandske byen Eindhoven dyrkes salat, jordbær og andre nyttevekster i kontormiljøer, og plantene gir god avling og er velsmakende.

Med en raskt økende befolkning og urbanisering settes matvareproduksjonen under press. Rundt 80 prosent av de dyrkbare arealene i verden er allerede i bruk samtidig som ekstremvær og tørke skaper problemer for bøndene og gjør fremtidens matforsyning uforutsigbar. Også andre faktorer påvirker matforsyningen. Ettersom flere og flere mennesker bosetter seg i byene, vil distribusjonsveiene bli lengre og lengre, noe som stiller stadig større krav til transporten av matvarer og hvordan maten skal sikres holdbarhet.   
   I et scenario om fremtidig matproduksjon må vi også ta konsumentenes kjøpsvaner og krav til produkter i betraktning. I den vestlige verden er vi vant til at favorittmaten vår er tilgjengelig hele året og til fornuftige priser. Jordbær er for eksempel ikke lenger noe vi bare kjøper om sommeren. Vi kjøper jordbær midt på vinteren også fordi dyrkingen av slike produkter skjer hele året.
   Men skal vi opprettholde et slikt produktmangfold og produsere nok mat til å forsyne verdens voksende befolkning, kan det bli nødvendig å flytte matvareproduksjonen, eller i hvert fall noe av den, fra landet til der folk bor – altså til storbyene.

Mye mat på liten plass
Men så er spørsmålet: Hvor skal man dyrke frukt, grønnsaker og andre vekster i storbyer, der det allerede er trangt om plassen? Tradisjonell dyrking av matvarer har lagt beslag på store arealer, og det har man jo ikke i byer og tettsteder. Ny teknologi, blant annet den som er utviklet av Philips i Eindhoven, gir svar på dette. Vi snakker om innendørs «hagebruk», altså ikke dyrking i tradisjonelle drivhus, men i vanlige hus eller næringsbygg. Et viktig element er lys, og her kommer forskningen som Philips har gjort med planter og lys på små arealer og uten dagslys, til nytte.
   Selskapet har nemlig forsket på lysteknologi innenfor hagebruk i flere tiår, og det nye anlegget, Philips GrowWise City Farming Research Centre, vil fortsette dette viktige arbeidet.  Forskningen tar sikte på å optimalisere produksjonen av matprodukter i innendørsmiljøer, for eksempel forskjellige typer salater, og samtidig utvikle nye metoder i dyrking av andre og mer krevende produkter, som poteter. Muligheten til å kunne dyrke mat som blant annet inneholder karbohydrater på små arealer i byer, kan være løsningen for å takle fremtidens globale matmangel.   
 
Lokal mat i global skala
Philips’ lyssystemer, Horticultural Lighting, har blitt brukt innenfor drivhusproduksjon i flere tiår. City Farming er derimot noe nytt. Det er ikke det samme som drivhusproduksjon, men om et bærekraftig og pålitelig innendørs, vertikalt dyrkingssystem som produserer grønnsaker, urter og frukt av høy kvalitet året rundt – i alle omgivelser. Dyrkingen er basert på en unik kombinasjon av LED-lysløsninger, spesielle dyrkingsmetoder for de enkelte plantene og nøye klimaovervåking pluss alt annet som kreves for å sikre en konstant og uavbrutt produksjon.
   Philips GrowWise City Farming gjør det mulig for «bybønder», matvareleverandører, ja til og med restauranter å produsere mat fortløpende og like i nærheten av der maten blir konsumert. Dette innebærer en betraktelig reduksjon i transportutgifter og samtidig redusert svinn på matvarer med begrenset holdbarhet som salat, diverse urter og bær.
   Det gir også andre fordeler: City Farming blir ikke berørt av stormer, ekstreme temperaturer, ekstrem nedbør og tørke. Skadedyr er heller ingen trussel, og derfor er bruk av plantevernmidler unødvendig. I tillegg til LED-belysning trenger plantene bare et minimum av vann og gjødsel. Resultatet er økt avkastning, reduserte driftskostnader, høyt næringsinnhold og velsmakende produkter.
      Som følge av at dyrkingsmetoden gir nøyaktig kontroll med plantenes vekstsyklus, åpner det seg nye muligheter ved at man kan regulere mengden av næringsinnhold og vitaminer i avlingen, man kan forbedre smaken og til og med frembringe nye varianter. City Farming har med andre ord potensial til fundamentalt å endre våre dyrkingsmåter.
   Teknologien til Philips er allerede blitt benyttet i City Farmene Deliscious i Nederland og Green Sense Farms i USA.

Skreddersydde lysløsninger
Philips hjelper grønnsaksdyrkere med å få maksimalt utbytte av sine LED-lyssystemer ved å utvikle skreddersydde lysløsninger som sikrer at hvert produkt mottar riktig lys og lysmengde. Denne løsningen eller veiledningen inkluderer følgende: LED-lysets type og nummer, anvisning av hvor lysene skal plasseres, og hvor sterke de skal være for å oppnå optimale forhold, når de skal slås av og på, hvordan man skal dekke til de forskjellige plantesortene og hvordan «veksthuset» skal settes opp.
   Løsningen som Philips tilbyr, er et resultat av forskning som selskapet har gjort både internt og i samarbeid med forskere innenfor ledende akademiske institusjoner. Resultatet bygger naturligvis også på et nært samarbeid med profesjonelle plantedyrkere i Nederland. Forskningen har konsentrert seg om å forstå lysets innvirkning på plantenes fysiologi, og man har funnet ut at LED-lysteknologien tilbyr mange muligheter som kan utnyttes videre.

Utvikling av lys innenfor hagebruk
Det med lys innenfor plantedyrking er for øvrig ikke noe nytt. Philips har tilbudt lysløsninger til profesjonelle plantedyrkere siden 1936, vel å merke innenfor dyrking i drivhus. Bruk av kunstig lys i kombinasjon med dagslys bidrar nemlig til å forlenge vekstsesongen for planter i drivhus.
   Forskningen har vist at plantenes sensitivitet overfor lys er veldig forskjellig fra menneskenes. Lyset kan ha mange farger, som er definert som bølgelengder av lys – fra infrarødt lyse med en relativ lang bølgelengde, til ultrafiolett lys med en mye kortere bølgelengde. Planter gjør bare bruk av spesielle bølgelengder – enkelte av disse er usynlige for mennesker – og forskjellige planter responderer forskjellig på forskjellige kombinasjoner av bølgelengder. Tradisjonelle lamper gir ikke ideelle vekstforhold for planter, men LED-lys kan forsterke lyspåvirkningen for dyrking av planter innendørs.

LED-lysets muligheter
Takket være LED-teknologien mener Philips at de kan imøtekomme dyrkernes spesielle behov. LED er en svært effektiv lyskilde som produserer lys i svært rene farger (med en smal spredning av bølgelengdene) og er dessuten tilgjengelig i flere variasjoner innenfor det synlige og usynlig spekteret, fra infrarødt til ultrafiolett.
   LED gjør det mulig å optimalisere lysløsningene for å gi dyrkere flere fordeler, enten det er snakk om høyere avkastning, lavere driftskostnader eller mer kontroll med dyrkingen. Ved å benytte forskjellige LED-typer kan man definere spekteret av lys som plantene mottar – det er med andre ord ikke noen «bortkastede» bølgelengder. LED har også den fordelen at det ikke avgir varme, slik at lyset kan plasseres nær plantene for å sikre fullstendig belysning uten skygge og uten fare for å svi planten. Lyset er også fullstendig kontrollerbart. Man kan slå det på og av og endre lysstyrken etter eget ønske.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1