Tips redaksjonen
09.02.2018

Cisco på vei mot det selvkjørende nettverket

På Cisco Live i Barcelona lanserte Cisco forrige uke Network Assurance Engine for datasenter nettverk og DNA Assurance for sitt intensjonsbaserte LAN- og WAN-nettverk.

Løsningene sørger for funksjonalitet og analysemetoder som forutser hendelser, gir bedre driftsmiljø og høyere sikkerhet for nettverksansvarlige.
   I fjor sommer lanserte Cisco neste generasjon nettverk kalt Intent-based Network – intensjonsbasert nettverk på norsk. Sentralt i det intensjonsbaserte nettverket står DNA Assurance. Assurance kan oversettes med funksjonalitet og analysemetoder som forutsier hendelser og konsekvenser av endringer som gir et bedre driftsmiljø og høyere sikkerhet for nettverksansvarlige. Nå lanseres programvaren som i enda større grad skal utnytte de mange og nye mulighetene i denne typen nettverksstruktur.
   – Det vi nå lanserer, er proaktiv og prediktiv driftsikring for nettverk. Bare gjennom dyp operasjonell innsikt og ende-til-ende-informasjon fra brukere, enheter, nettverk og applikasjoner kan vi forutsi hva som vil skje i nettverket, hvilke problemer som vil kunne oppstå, og hvordan vi kan unngå disse. I markedet i dag er det løsninger som leverer innsikt og driftsoversikt over segmenter og deler av nettverket og operasjonell status, men mangler ende-til-ende-oversikt. Denne oversikten er viktig for å kunne redusere tiden det tar å finne kjerneårsaken, root cause, til problemet. Dette gjøres nå mulig gjennom 360-graders visibilitet på konteksten i nettverket – altså hvem, hva, hvor, når og hvordan, sier Jan Solhøy, Teknisk direktør i Cisco Norge.

Reduserer tid og kostander
De siste årene har det vært en voldsom økning i mobile enheter, skybaserte løsninger og en eksponentiell økning i sikkerhetstrusler som har utfordret de nåværende løsningene for vedlikehold og drift av nettverk.
   – I en undersøkelse gjort av Cisco blant sine kunder, viser det seg at IT-operatørene bruker 43 prosent av tiden sin på å feilsøke nettverksfeil, og man jobber ofte etter å finne den berømte «nåla i høystakken». Feilsøking er tidkrevende, og mer enn tre fjerdedeler av tiden går med på å samle inn data, sier Solhøy.
   – Intensjonsbasert nettverk gjør at man går fra en reaktiv til proaktiv løsning, hvor nettverket selv i svært stor grad kan finne feil, hvor og når det skjedde og hvordan feilen oppsto. Med de nye produktene vi lanserer nå, tar vi i bruk betydelige fremskritt vi har gjort innen maskinlæring og kontekstuell innsikt for nettverket, sier Jan Solhøy.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1