Tips redaksjonen
30.01.2015

Christiania Spigerverk lanserer Solid Wood

Solid Wood er et unikt digitalt hjelpemiddel til dimensjonering av skruer og spiker i henhold til Eurokode 5. Det er et verktøy for bygningsingeniører og andre som beregner knutepunkt i trekonstruksjoner.


Eurokode 5 er i dag den gjeldende standard for beregning og dimensjonering av festemidler. Dette regelverket går dypere og er mer avansert enn tidligere for å skape trygghet for resultatet.
Utregninger med tabeller og formler har gjort det tidkrevende å gjøre beregninger, og faren for en regnefeil er til stede. Å unnlate å gjøre beregninger er ikke et tema.
Solid Wood gjør denne type utregninger på en brøkdel av den tiden man benytter ved tradisjonell beregning. Programmet gir også forslag til produkter til ulike applikasjoner samt forslag til dimensjoner, antall, kant og sentrumsavstand og miljø.
   Du kan underveis velge om du vil benytte skruer, spiker eller pistolspiker.
   Fra før finnes det en rekke dimensjoneringsverktøy for innfesting i betong. Med det nye regelverket kommer også behovet for beregning i trekonstruksjoner.
   Programmet er tilgjengelig på www.spigerverket.no og www.solidwood.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1