Tips redaksjonen
11.04.2016

Celleglassisolasjon – fremtidens isolasjonsmateriale?

Åke Mård er en oppfinner som ble lei av isolasjonsbransjens markedsføring og løfter om blant annet isolasjonsevne og levetid. – Hvordan kan man snakke om bærekraft når for eksempel celleplast mister mye av isolasjonsevnen sin etter bare drøyt 30 år? Legg så til alle de andre negative aspektene, som risikoen for fuktighet og svært høy brannfare, sier Åke Mård, som for noen år siden begynte arbeidet med å utvikle den patenterte og prefabrikkerte byggelementteknologien Koljern, der kjernen er celleglassisolasjonen Foamglas.

Foamglas produseres av Pittsburgh Corning, som er verdens største produsent av celleglassisolasjon. Koljern ble presentert på standen til selskapet Foamglas Nordics på Bygg Reis Deg 2015 på Lillestrøm, der det også ble utstilt et byggelement i full skala.
   I Norden representeres Pittsburgh Corning av datterselskapet Foamglas Nordic AB med hovedkontor i Stenkullen i Sverige. Et mangeårig samarbeid med Åke Mård førte i 2014 til at Foamglas Nordic via sitt morselskap kjøpte patentet til Koljern. Etter kjøpet startet planleggingen og prosjekteringen av et produksjonsanlegg for Koljern-elementer i Kvissleby utenfor Sundsvall i Sverige. Anlegget ble satt i drift høsten 2015. Det finnes også langt fremskredne planer om å lansere teknologien internasjonalt via Pittsburgh Cornings salgskontor og datterselskap.

Materialgaranti på 50 år
Åke Mård stilte en rekke grunnleggende krav til oppfinnelsen sin da han begynte utviklingsarbeidet. Han oppsummerer kravene i kjerneverdier som fuktsikkerhet, energieffektivitet, byggeffektivitet, helse og ikke minst bærekraftig bygging med tanke på levetid. For å oppfylle kravene stilles det ekstreme krav til isolasjonsmaterialet, og for Åke Mård var valget av Foamglas åpenbart. Han understreker også betydningen av at Foamglas Nordic ble den første bygningsmaterialeprodusenten på det nordiske markedet til å tilby en materialgaranti på 50 år, som omfatter materialets isolasjonsevne, trykkbestandighet og evne til ikke å ta opp fuktighet. Garantien er prosjektunik og utstedes individuelt for hvert byggeprosjekt.  
   – Det er etter min mening bare celleglassisolasjonen Foamglas som lever opp til kravene til bærekraftig bygging, siden vi her snakker om en levetid på 100 år, og sikkert mer. Isolasjonen produseres av 70 prosent returglass og glassråvare i en svært energieffektiv produksjonsprosess. Mange tror at det er energikrevende å produsere celleglassisolasjon, men det er helt feil. Energiforbruket ved produksjon av én kubikkmeter celleglass er cirka 550 kW, sammenlignet med mer enn det dobbelte for celleplast. Det jeg hovedsakelig vil, er at byggearbeidere, boligeiere, arkitekter, konsulenter, politikere og mange andre skal bli oppmerksomme på de unike positive egenskapene til celleglassisolasjonen, sier Åke Mård.

Genererer mer energi enn det forbruker
Produksjonsprosessen for Foamglas er altså energieffektiv, og byggelementet Koljern gir også svært energieffektive bygninger. Det finnes det et konkret eksempel på utenfor Sundsvall i Sverige. Et hus som ble bygd med Koljern-elementer der, forbruker 4200 kWh/år, men genererer 5800 kWh/år, og gir altså et overskudd på 1600 kWh.
   Koljern har også bidratt til å løse et stort problem for byggearbeidere og arkitekter som ikke har noe med energieffektivitet å gjøre. Når Koljern brukes som takterrasseelement, får man en løsning på problemet med nivåforskjeller mellom terrasse og boligflate, som i mange år har vært vanlig ved nybygg av takleiligheter med inntrukket balkong. Elementene sparer 50 prosent i byggehøyde, derfor er flerboligbygninger et interessant marked for Koljern.
  
Voksende interesse
Peter Hellqvist, salgssjef i Foamglas Nordic, konstaterer at interessen for både Koljern som byggelementteknologi og Foamglas som isolasjonsmateriale vokser hele tiden. Én av grunnene til dette er allsidigheten ved Koljerns byggelementer, som består av 90 prosent celleglassisolasjon og 10 prosent stålramme.
   – Koljern-elementene kan brukes til grunnmur, yttervegger, yttertak og takterrasser. Allsidigheten og den enkle bruken som den prefabrikkerte teknologien gir, er viktige argumenter. Samtidig er jeg overbevist om at vi kommer til å få en utvikling der stadig flere interesserer seg for hva slags isolasjonsmateriale som brukes i både kommersielle bygninger og privatboliger. Økte krav til lengre levetid og isolasjonsmaterialer som er brann- og fuktighetssikre, tror jeg kommer til å føre til en god og nødvendig debatt. Vi er klare for den utviklingen, og hvis man tar hensyn til andre aspekter, er det ingen tvil om at Foamglas er banebrytende også fra et miljøperspektiv, forklarer Peter Hellqvist.
   Peter Hellqvist understreker det faktum at Foamglas er et veldig rent isolasjonsmateriale som produseres bare av glass som ekspanderer under en energieffektiv produksjonsprosess. Det inneholder ingen stoffer som er skadelige for miljøet, det har ingen utslipp, og spillmaterialet kan brukes som bærelag og fyll til blant annet veibygging.

Et allsidig isolasjonsmateriale
På Bygg Reis Deg-messen i fjor var et sterkt fokus på den prefabrikkerte byggelementløsningen som Foamglas og Koljern til sammen danner. Men Foamglas er et isolasjonsmateriale som har eksistert på markedet i mange år, og Björn Ask, som er salgs- og markedssjef i Foamglas Nordic AB, vil derfor fremheve allsidigheten hos celleglassisolasjonen.
   – At vi sammen med Åke Mård har kommet så langt i arbeidet med Koljern, er utrolig gøy. Samtidig må man ikke glemme at Foamglas har et veldig bredt bruksområde helt uavhengig av Koljern. Det brukes for eksempel i store nybyggkomplekser som isolasjonssystem mot bakken for å beskytte mot fuktighets- og vanngjennomtrengning, som isolasjonssystem i fasader, som isolasjon til lavthellende tak og som takfallsystem. I tillegg har Foamglas egenskaper som gjør at det utvikler seg en rekke ulike bruksløsninger i bransjen.

Fakta om Foamglas
Foamglas produseres av Pittsburgh Corning, verdens fremste produsent av celleglassisolasjon, eid av PPG Industries og Corning Glass, USA. I Europa er Pittsburgh Corning representert med egne salgsselskaper og agenter, med hovedkontor i Belgia. Selskapet har fabrikker i Belgia og Tsjekkia. I de nordiske landene er selskapet representert ved datterselskapet Foamglas Nordic AB, med hovedkontor i Stenkullen utenfor Göteborg og med byggelementproduksjon utenfor Sundsvall i Norra Sverige.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1