Tips redaksjonen
31.08.2015

COMBISAFE sikrer høyreiste tvillingtårn

Lamar Towers kommer til å være dominerende i bybildet i Jeddah når de står ferdige, med en høyde på henholdsvis 373 og 293 meter. Ettersom det er sterkt fokus på sikkerhet under byggingen, har COMBISAFE levert et bredt utvalg av kollektive sikringsløsninger for å beskytte arbeiderne.

Entreprenøren for byggingen av tvillingtårnene, Drake and Scull Construction, krevde at en anerkjent sikringsløsning ble brukt ved det utfordrende arbeidet i høyden. Som ledende på midlertidig kollektiv sikring i høyden ble COMBISAFE valgt til å levere en komplett sikringsløsning og kombinerte kantsikringssystemer av rekkverksnett med fallsikring fra nedfallsskjerm.
   Med helse og sikkerhet for både arbeidere og fotgjengere som høyeste prioritet under byggingen ved det berømte området Jeddah Corniche samarbeidet COMBISAFEs ingeniørteam med kunden fra starten av i byggeprosessen for å sikre at det ble brukt et mest mulig hensiktsmessig, sikkert og kostnadseffektivt beskyttelsessystem under oppføringen av bygningen, der det ble brukt ferdigstøpte betongrammer.
   Teamet installerte 3040 av de allsidige COMBISAFE flermaskede barrierene på prosjektet. Disse barrierene veier bare 16 kg og kombinerer stolpe og nett i én enkelt komponent, noe som gir enkel og rask montering. Den store nettstørrelsen gir oppsamlingstetthet på 250 mm, samtidig som operatører kan arbeide på bygningens rammeverk og ytterside uten at barrieren må fjernes.
   Nedfallsskjermene har et utstikk på 3,3 meter, er testet i henhold til EN1263 og kan stoppe fall fra opptil 6 meter. Nettet har en masketetthet på 60 x 60 mm og er som standard satt sammen med et ekstra finmasket nett på 20 x 20 mm. Nettet kan derfor fange opp svært små partikler, slik at entreprenøren og arbeiderne kan føle seg trygge.  

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1