Tips redaksjonen
01.05.2016

Byggestart på Johan Sverdrup-plattform

Lærling Jens Erik Eriksen i Kværner og olje- og energiminister Tord Lien startet byggingen av utstyrs- og boligplattformen på Johan Sverdrup på Stord torsdag 31. mars.

– Johan Sverdrup er det største industriprosjektet i moderne tid i Norge, og vil skape betydelige verdier for samfunnet generasjoner fremover. I dag kommer vi i gang med byggingen av utstyrs- og boligplattformen, som blir den andre av fire plattformer som nå er under bygging i første fase av prosjektet, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet i Statoil.

Stord et sentralt sted for prosjektet
Statoil tildelte et konsortium bestående av Kværner og KBR kontrakten for prosjektering og bygging av dekket til utstyrs- og boligplattformen på Johan Sverdrup-feltet i juni 2015.
   Stord er et sentralt sted i et omfattende Johan Sverdrup-prosjekt. Hos Kværner Stord skal deler av stålrammen til plattformdekket fabrikkeres.
   Her skal også alle delene av utstyrs- og boligplattformen sammenstilles før plattformen installeres på feltet i 2019. På topp vil 2000 ansatte jobbe med Kværners Johan Sverdrup-leveranser.
   Det er Kværners underleverandør Apply Leirvik på Stord som skal bygge boligmodulen på en den største boligplattformene på norsk sokkel.
   Øvrige moduler på utstyrs- og boligplattformen skal bygges ved verftene Energomontaz Polnoc Cdynia (EPG), Mostostal Pomorze Gdansk (MPG) Mostostal Choinice og Crist Offshore i Polen og i Gøteborg i Sverige. Detaljprosjekteringen foregår ved KBRs kontor i Leatherhead i London og hos Apply Leirvik på Stord.

14 000 personer og 100 millioner arbeidstimer
Fabrikasjonsarbeider starter nå også opp på to av verftene i Polen og hos Apply Leirvik.
   – For hver dag vokser Johan Sverdrup-prosjektet. Det er et komplekst puslespill med aktiviteter over hele verden. Vi er 14 000 personer som hver dag jobber med prosjektet i 2016, og sammen skal vi gjennomføre 100 millioner arbeidstimer. Vi er avhengige av at alle leverer, og at alle brikker kommer på plass til riktig tid og med riktig kvalitet. Viktigst av alt er at vi jobber sikkert. Ingen skal bli skadet på jobb på Johan Sverdrup, sier Kjetel Digre.
  
Boligplattform i 50 år
Utstyrs- og boligplattformen skal innkvartere de som skal jobbe på Johan Sverdrup-feltet gjennom 50 år i produksjon.
   Plattformen vil bli det største boligkvarteret på norsk sokkel og vil ha kapasitet til å innkvartere 560 personer. I tillegg vil plattformen inneholde kontroll- og beredskapssenteret for feltet samt en del hjelpesystemer som dekker hel feltsenteret.
   Plattformen skal ferdigstilles i første kvartal 2019 for installasjon på Johan Sverdrup-feltet med verdens største løftefartøy, Pioneering Spirit.

Kilde: Statoil/foto: Statoil

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1