Tips redaksjonen
06.03.2014

Bygger fremtidens logistikksenter

Posten og Bring skal bygge Norges største logistikksenter på Alnabru i Oslo. Investeringen på vel 1,5 milliarder kroner vil gi kundene et bedre og mer effektivt logistikktilbud. Samlokaliseringen gir betydelige miljøgevinster. Det nye logistikksenteret blir Norges største i sitt slag.

Når utbyggingen er ferdig i 2017, vil Posten og Bring samle sin pakke-, gods- og termovirksomhet på Alnabru.  I dag er pakketerminalen lokalisert på Alnabru, mens godsvirksomheten holder til på Karihaugen og termovirksomheten på Skårer i Lørenskog. Disse enhetene skal samles på Alnabru og utgjøre det nye logistikksenteret. Samlokaliseringen vil gi kundene et effektivt logistikktilbud og styrke Postens konkurransekraft. 
   – Logistikkundene ønsker å få løst sine behov på en enkel og kostnadseffektiv måte, uavhengig av om det er pakker, gods eller kjøle/frysevarer som skal fraktes. Med Alnabru-investeringen vil vi ytterligere forsterke vår posisjon som Nordens ledende logistikkonsern, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. 

Miljøgevinster
Alnabru er logistikk-knutepunktet i Norge der biler og jernbane møtes og bidrar til et godt samspill. Mer av dagens godstransport kan overføres fra vei til jernbane. Samlokaliseringen på Alnabru vil gi mindre distribusjonskjøring, og tomkjøring mellom terminalene bortfaller. Det gir betydelige fordeler i et miljø- og samfunnsperspektiv. Beregninger viser at de totale CO2-utslippene fra veitrafikk i Oslo-regionen vil reduseres med 1–2 prosent ved at Posten og Bring samler logistikkvirksomheten på Alnabru i forhold til andre lokaliseringsalternativer. Det betyr ca. 10 000 km mindre kjøring pr. dag i Oslo-området sammenlignet med dagens situasjon.
  – Posten og Bring skal være ledende på miljø i vår bransje. Det nye logistikksenteret på Alnabru ligger nær jernbanen og åpner for at mer av tungtrafikken kan flyttes fra vei til bane. Sammenslåingen av de tre enhetene fjerner også kjøringen mellom terminalene. Det vil gi mindre kjøring, mindre forurensning, mindre trafikkstøy og mindre kø i Oslo-trafikken, sier Mejdell.

Tyngdepunkt
Posten-konsernet har i de siste ti årene kjøpt opp ulike logistikkvirksomheter for å bygge et nordisk post- og logistikkonsern. Alnabru-utbyggingen er et vesentlig bidrag for å videreutvikle markedets beste logistikktilbud.
  Det nye logistikksenteret på Alnabru vil utgjøre selve tyngdepunktet i Posten og Brings fremtidige logistikknettverk, bestående av i alt 19 terminaler for pakker, gods og termo i Norge.
  – I 2010 åpnet Posten verdens mest fremtidsrettede postterminal på Lørenskog. Hit kommer postselskap fra hele verden for å studere hva vi har gjort. Nå satser vi på samme måte innenfor logistikkområdet for å være det selskapet kundene vil velge også i fremtiden, sier Mejdell.

Logistikksenteret skal stå ferdig i 2017.

 Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1