Tips redaksjonen
07.05.2016

Bygger Norges største solcelleanlegg

Unil har besluttet å montere solceller på lageret i Våler.

NorgesGruppen etablerer, gjennom datterselskapet Unil, et anlegg som skal produsere over 1 GWh i året. Satsingen skjer i samarbeid med Storebrand Asset Management som eier bygget. Solcelleprosjektet har en total kostnad på 23 millioner kroner, og anlegget leveres av FUSen.
   – I desember 2015 stod det utvidede importanlegget i Våler ferdig. Nå skal vi kle tak og vegger med solcellepaneler som skal gi oss fornybar energi. Dette er i tråd med NorgesGruppens ambisiøse miljøsatsing, sier Jarle Kjelingtveit, Supply Chain Manager i Unil.
   NorgesGruppen har som ambisjon å bli bærekraftig og klimanøytral. Satsingen på solcellepaneler er et viktig tiltak for å nå dette målet. Vindkraft og fornybart drivstoff er andre viktige tiltak.
   Monteringen av solcellepanelene er planlagt i mai 2016, mens prosjektet skal ferdigstilles november 2016. Samlet areal for panelene vil være ca. 8000 kvm.
   Tidligere har NorgesGruppen bygd 2500 kvm med solceller på ASKOs lager i Vestby, 4500 kvm hos ASKO Agder, og nå 8000 kvm på Unils lager i Våler. Neste steg blir å utvide solcelleanlegget på Vestby til 10 000 kvm.
   I tillegg til produksjon av fornybar energi gjennom solceller har man på Våler hatt fokus på energisparende tiltak i form av byggetekniske løsninger. Kombinasjonen av disse energiløsningene gjør at Enova har valgt å investere 11,4 millioner kroner i prosjektet.
   – Unil har valgt flere innovative og energieffektive løsninger som bidrar til at det utvidete anlegget bruker langt mindre energi enn det ellers ville ha gjort, og solcelleanlegget inngår i en god helhet. Med dette prosjektet bygger Unil for fremtidens lavutslippssamfunn, sier fungerende markedssjef for yrkesbygg i Enova, Magni Fossbakken.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1