Tips redaksjonen
16.12.2015

- Bunnen nådd for det nye Nasjonalmuseet

Med disse ordene innledet administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, pressevisningen med innlagt variant av «Walk of Fame» på Nasjonalmuseets tomt 9. november.

 

Helt etter planen
Harald Nikolaisen kunne stolt fortelle de fremmøtte at prosjektet går helt etter planen både når det gjelder fremdrift og budsjett. HMS har høy prioritet, og det har så langt ikke vært ulykker på arbeidsområdet. I dag arbeider det 82 mennesker på byggetomta, men etter hvert vil dette øke til rundt 800. Han understreket at Statsbygg har høye klimaambisjoner når det gjelder Nasjonalmuseet. Vann fra fjorden skal blant annet sørge for oppvarmingen, og prosjektet tar del i programmet FutureBuilt der målet er minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp gjennom energi- og materialbruk.
   Nasjonalmuseets direktør, Audun Eckhoff, kunne fortelle at det nye bygget byr på store utfordringer, og at det er snakk om «skreddersøm». Når museet står ferdig i 2020, skal det være et treffsted for alle. – Bygget, som er tegnet av det tyske arkitektbyrået Kleinhues + Shuwerk, har allerede vakt internasjonal oppsikt, fortalte han.

«Walk of Fame»
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Thorild Widvey deltok på den uformelle markeringen av oppstarten av betongarbeidene ved å sette sine fotavtrykk i den våte sementen sammen med Nikolaisen og Eckhoff. En norsk versjon av Hollywoods «Walk og Fame».

«Soria Moria»
Det nye Nasjonalmuseet reises på tomten til Vestbanestasjonen, som ble åpnet i 1872 og stengt i 1989. Tomten er senere blitt benyttet av Statens kunstakademi, Musikkteateret og Verdensteateret. I 2020 vil Nasjonalmuseet overta. På byggets 56 000 kvadratmeter vil publikum kunne beundre landets mange kulturskatter. – Bygget som med den opplyste Alabasthallen med takhøyde på sju meter, vil på avstand se ut som et slags Soria Moria, et kulturelt skattkammer for byens innbyggere og besøkende, sa kulturminister Widvey. Hun understreket at bygget skal ha solid forankring i norsk natur og håndverkstradisjoner. I tillegg til utstillingshaller vil museet ha vestibyle, museumsbutikk, restaurant, auditorium, studiesal, bibliotek og atelier. Det vil også romme foto- og konserveringsatelierer, magasiner, kontorer og verksteder.

Byggeplass i fem år
Vestbanetomten vil blir en byggeplass de neste fem årene. Det neste som nå skal skje, er reising av fem store byggekraner. Den høyeste vil rage 14 meter høyere enn høyblokken. Til arbeidet vil det gå med 45 000 kubikkmeter betong og 10 000 tonn stål. Bygget vil ha fem etasjer og én underetasje. Utvendig vil det bli kledd med skifer. 

God tilpasning
Det nye Nasjonalmuseet vil komme til å binde sammen den eldre bykjernen med det nye byområdet langs havnen – Aker Brygge, Tjuvholmen og andre kunst- og kulturinstitusjoner som Astrup Fearnley Museet, kunstgallerier, Nobels Fredssenter, det nye Deichmanske bibliotek, Operaen og Munchmuseets nye bygg. Det vil også bli samstemt med Oslo rådhus, Akershus festning og den fredede stasjonsbygningen på Vestbanen. 


Av: Per Nørgaard

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1