Tips redaksjonen
20.01.2016

Bruken av nettbrett øker i detaljvarehandel, hotell og restaurantnæringen

En ny undersøkelse viser at bruken av nettbrett vil øke i den europeiske detaljvarehandelenog innenfor hotell- og restaurantnæringen. Undersøkelsen er gjennomført av det teknologiske analyseselskapet IDC og viser at forventninger om økt effektivitet og kundeservice gjør at flere velger nettbrettløsninger. 

Undersøkelsen viser at 10 prosent av dagens detaljvarehandel og engrosmarkeder bruker nettbrett. Det forventes at dette tallet stiger til 15 prosent innen 2018. I den europeiske hotell- og restaurantnæringen er det forventet at det vil stige enda mer. Her står nettbrett for 12 prosent av alle pc-enheter, og IDC forventer at nettbrett vil stige til 16 prosent innen 2018. 
   Dette betyr at over 70 prosent av respondentene fra detaljvarehandelen og 66 prosent av respondentene fra hotell- og restaurantnæringen har planer om å gå over til nettbrett i løpet av de neste to årene. 
   Over 70 prosent av de spurte vil begynne å jobbe med nettbrett fordi de ønsker å øke de ansattes effektivitet, mens nesten halvparten forventer forbedret kundeservice. 
   I tillegg frister det med bedre batterilevetid, raskere lading og mulighet til å bytte ut batteriet. Lesbarhet utendørs og sikkerhetsfunksjoner får også folk til å gå over til nettbrett. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1