Tips redaksjonen
27.05.2014

Boreal Transport kontraherer ferger ved Fiskerstrand

Boreal Transport Nord og Fiskerstrand Verft har undertegnet en avtale om bygging av to nye gassferger.

Fra 1. januar 2016 vil Boreal Transport Nord drive fergerutene mellom Øksfjord-Hasvik, Øksfjord-Tverrfjord og Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord i Finnmark. Det er Finnmark fylkeskommune som er oppdragsgiver for sambandene, mens Boreal Transport Nord er operatør.
  – Oppdragsgiver la vekt på miljøaspektet og valgte derfor gassferger. Vi er veldig fornøyd med å være den foretrukne samarbeidspartneren i sambandene, sier Kjetil Førsvoll, styreleder i Boreal Transport Nord.
  Norge, og spesielt Finnmark, er en betydelig gassprodusent. De nye gassfergene passer godt inn i denne utviklingen.
  Kontrakten med Finnmark fylkeskommune gjelder fra 1. januar 2016 til 31. desember 2025.  
  Totalt har Boreal Transport Nord 35 ferger og hurtigbåter. De nye fergene vil bli de første gassdrevne fergene i Boreals flåte.
  Boreal Transport Nord er fornøyd med å signere en ny fergekontrakt med Fiskerstrand Verft. Fergene er av typen MM 55 FC LNG og designet av Multi Maritime i Førde.
  – Fiskerstrand har tidligere bygd fire ferger for oss. Tre ferger ble ferdigstilt høsten 2013 og den siste ble levert i år. Vi har god erfaring med dem og ønsker nå å gjenta suksessen. Vi satser norsk og kvalitet, sier Førsvoll.
  Fiskerstrand Verft, sammen med designfirmaet Multi Maritime, har gode erfaringer med å samarbeide med Boreal Transport Nord og er fornøyd med å være den foretrukne samarbeidspartneren også denne gang.
  – Vi har fått til et godt samarbeid med rederiet og er svært fornøyd med at vi nå har fått tildelt kontrakt på bygging av to nye ferger for rederiet, sier administrerende direktør Peter Tennfjord ved Fiskerstrand Verft. 

Kilde: Skipsrevyen

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1