Tips redaksjonen
27.07.2017

Bø skole ble «Årets skolebygg»

Prisen for «Årets skolebygg 2017» gikk til Nærbø i Hå kommune. Prisen ble tildelt på danske Nohrcons konferanse «Bygging av fremtidens skole».

Fasaden er kledd med cirka 4500 kvadratmeter kanadisk sedertre fra Moelven Wood Prosjekt AS. Den nye Bø barneskolen i Hå kommune på Jæren vant prisen foran fire andre skoler.
   – Juryen fremhevet blant annet spennende kombinasjoner av materialer, gode uteområder og at det er tenkt i forskjellige romligheter som kan understøtte forskjellige organiseringer. Til slutt ble det avgjort med en offentlig avstemning hvem som vant, sier produktsjef Winfried Schaal i Moelven Wood Prosjekt AS.

Holdbar kledning
Salgssjef i Fred Karlsen i Moelven Wood prosjekt, som har hatt ansvaret for å følge opp prosjektet fra Moelvens side, mener at kunden i dette tilfellet var ute etter en fasadekledning som var holdbar og krevde lite vedlikehold.
   – De vurderte ulike alternativer, men gikk for en høyverdig fasadeløsning i sedertre, sier han.
   Karlsen jobbet med prosjektet i over to og et halvt år.

Mer sedertre
Han forteller at nordmenn, svensker og dansker begynner å få opp øynene for sedertre, som inntil for bare noen år siden har vært en relativt uvanlig tresort å se i Skandinaviske bygninger.
   – Sedertre ble brukt som bygningsmateriale til både hus og båter av urbefolkningen nordvest i Nord-Amerika, fra Oregon til Alaska. Så dette er et gammelt treslag med velkjent bruk i ubehandlet tilstand. Det har god holdbarhet med iboende egenskaper mot sopp og råte. Det er hyggelig at en norsk skole kledd med sedertre får en dansk pris, sier Karlsen.

Furu og gran
Tradisjonelt har fasader i Norge, Sverige og Danmark handlet om behandling av granpanel eller furukledning. Men de siste 3–5 årene har vi fått stadig flere forespørsler om andre treslag til fasade.
   – Skandinaver har begynt å se mer til bygge¬skikkene nedover i Europa. Ja, vi trenger ikke dra lenger enn til Danmark før sedertre er langt vanligere enn hos oss, sier Karlsen.

Teamet bak
Prosjektet er levert av Partner Tre AS. Sola Bygg er entreprenør, og Hå kommune er byggherre. Arkitekt Lars Haakanes i arkitektfirmaet Ola Roald AS tegnet de første strekene på det nye skolebygget. Han har fulgt prosjektet til det sto ferdig til skolestart i 2016 og forteller at kvaliteten for barna på skolen har vært første prioritet.
   – Det kan være litt overveldende for barn å begynne på en stor, ny skole. Ved å kle bygget med tre både innvendig og utvendig bruker vi treets estetiske egenskaper som et virkemiddel for å forminske den opplevde størrelsen av bygget. Trekledningen er også et pustende element som gjør at de klimatiske forholdene blir mer stabile, sier Haakanes.

550 elever
Den nye Bø barneskole i Hå kommune på Jæren sto ferdig til skolestart høst 2016. Skolen kan huse opp til 550 elever, hvorav ca. 20 er på ATO-avdelingen (spesialavdeling). Skolen har også fått en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Skolen er designet som en korsplan hvor “hjertet” ligger i skjæringspunktet mellom de ulike fløyene. Utvendig er hovedmaterialene i fasadene sedertre.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1