Tips redaksjonen
25.09.2014

Blir verdens nest største svinegenetikkselskap

TOPIGS International og Norsvin International AS fusjoneres til ett felles selskap med navnet Topigs Norsvin. Fusjonen resulterer i verdens nest største leverandør av svinegenetikk med en årlig omsetning på over én milliard norske kroner.

Mye til felles
– TOPIGS og Norsvin er en perfekt match, sier Geir Heggheim, styreleder i Norsvin. – Begge selskapene er drevet av fokuset på forskning og utvikling, og vi har raser og linjer som til sammen er en perfekt kombinasjon. I tillegg er markedsposisjonene komplementære: Norsvin bidrar med et solid hjemmemarked i Skandinavia og har i tillegg en fremtredende posisjon i USA og Baltikum, mens TOPIGS er store i resten av verden. 
  Både Norsvin og TOPIGS er samvirkeselskaper som er eid av svineprodusenter. For begge selskapene tilbakebetales utbytte til eierne i form av avlsframgangen som skapes gjennom et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid.

Sterkt fokus på forskning og utvikling
Topigs Norsvin har et sterkt fokus på forskning og utvikling i svineavlen, og denne aktiviteten alene vil ha et budsjett på omlag 140 millioner kroner. Selskapene har i flere år hatt et nært samarbeid innenfor forskning. Styrkingen av samarbeidet gir et enda bedre og mer effektivt avlsarbeid. Ved hjelp av storskala datainnsamling, datatomografering (CT) av råner, globale avlsbesetninger og bruk av genominformasjon i avlsarbeidet vil den genetiske framgangen akselerere og gi økt verdiskapning i hele verdikjeden. 

Større utbredelse for norsk svinegenetikk
Med en produksjon på mer enn 1,55 millioner livpurker og over 8 millioner solgte sæddoser per år blir Topigs Norsvin en av de største svinegenetikkleverandørene på verdensmarkedet. Hvert år vil det produseres mer enn 90 millioner slaktegriser med Topigs Norsvin genetikk.  
  – Sammen med våre nederlandske samarbeidspartnere har vi folkene, produktene, kunnskapen og innovasjonsevnen som kreves på verdensmarkedet, sier Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin. – Gjennom Topigs Norsvin vil vi kunne tilby norsk svinegenetikk til hele verden. Dette er en viktig milepæl i norsk husdyravl. Norsvin SA er svært stolt av den langsiktige og tålmodige jobben som norske avlere har gjennomført, og at våre svineprodusenter nå kan vise omverden at norsk landbruk gjennom samvirkeavl, innovasjon og offensivitet har lykkes stort internasjonalt, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1