Tips redaksjonen
25.03.2014

Blir størst i Norden på mobile systemer

Guard Systems (GS) har kjøpt 100 prosent av aksjene i ePocket Solutions AS (ePocket).  – Det vil gjøre oss til markedsleder av mobile feltservice- og flåtestyringssystemer i Norden og styrke vår posisjon i deler av Europa, sier adm. direktør Tore Paulsen i GS.

– Ved å implementere en GS eller en ePocket-løsning kan virksomheter øke produktiviteten med mer enn 10 prosent. Samtidig sparer de store kostnader og forbedrer kvaliteten på utført arbeidet, sier Paulsen. Han kan fortelle at oppkjøpet gjør selskapet til en ledende leverandør av tjenester for sporing og gjenfinning, flåtestyring, elektronisk kjørebok og posisjonering av mobile objekter.

Datterselskap
Etter overtakelsen 7. januar 2014 blir ePocket et hundre prosent eid datterselskap av Guard Systems. – Selskapet har flere underselskaper slik at det blir etablert en egen konsernstruktur. I hvert av landene der vi er representert, har vi to datterselskaper med egne ansatte, sier Paulsen. Han kan fortelle at det på sikt vil bli en samkjøring av selskapsdriften i Norden. – Når det er sagt, vil vi beholde kontorene til ePocket i Oslo, Sverige og Danmark. Oppkjøpet vil gi oss store markedsmessige synergier, men vi vil fortsatt arbeide hver for oss der det er naturlig og sammen der det er nødvendig for å øke markedsandelene. Sakte men sikkert vil vi samkjøre økonomi- og regnskapssystemer, administrasjon og ledelse m.m. Men, dette vil ikke medføre oppsigelse av ansatte.

Veloverveide beslutninger
Når du sitter overfor Tore Paulsen, skjønner du raskt at dette er et menneske som tar raske og veloverveide beslutninger til beste for selskapet. Dette er et menneske som ikke kommer med tåkeprat. Dertil har hans mangeårige bransjekunnskap og menneskeerfaring lært ham å gå rett på sak. Paulsen er et positivt, motiverende og engasjert menneske som er opptatt av å få de ansatte til å arbeide i team. Hans ledertittel er underordnet. Det primære er å skape lagbygging. Tilbakemeldingene fra de ansatte er entydig positiv. De har en jordnær leder med beina godt plantet på jorda. Hans evne til å fordele ansvar og hans menneskelige raushet er viktige årsaker til selskapsveksten. Et sykefravær på 0,1 prosent taler for seg.

Tøff og raus
I forretningsdrift er han både tøff og raus. Det er nødvendige egenskaper for å holde skuta på rett kjøl. Han er opptatt av enkle løsninger som forenkler hverdagen til både kunder og ansatte. Paulsen kommer fra Telemark, er bosatt i Porsgrunn og har vært gift med samme kona i over 20 år. Hans opprinnelige yrkesutdanning er lærer. Den tok han for å pleie sin genuine interessere for mennesker. Disse egenskapene tok han med seg inn GS og viderefører nå i ePocket. 

Hovedbase
GS, som har sin hovedbase i Sandefjord, ble etablert i 1992. Selskapet har 50 ansatte med datterselskaper i 9 land. Alle fellesfunksjoner er lokalisert i Sandefjord. 
  – Vårt største marked er Norden, sier Paulsen. – De 10 første årene brukte vi over 100 millioner kroner til utviklingen av TrackGuard og FleetGuard. Løsningene har vært og er fortsatt en kundesuksess. Men for å oppnå ytterligere vekst var vi avhengig av brukertilpassede mobilitetsløsninger. Det fant vi hos ePocket, som har en sterk posisjon i markedet med sine bransje- og nå Enterprise-løsninger.

Stø vekst
I 2012 hadde GS en omsetning på 60 millioner kroner. I 2013 ble den på 65 millioner. Overskudd i 2012 var på 6,5 millioner kroner, mens det i fjor var på 10 millioner. For 2014 har GS budsjettert med en omsetning på 72 millioner, mens den for ePocket er på 78 millioner. Det nye Guard-selskapet får et samlet budsjett på 160 millioner og en bemanning på 130 medarbeidere. – Vi kunne levd godt alene, men oppkjøpet styrker vår posisjon mot store internasjonale kunder, sier Paulsen. Han kan fortelle at driften av ePocket blir som før bortsett fra kosmetiske endringer i toppledelsen og styret. – Jeg blir adm. dir. for begge selskaper, sier han. 

Sikkerhetsselskap
GS ble etablert i 1992 og var i sine første driftsår et rent sikringsselskap. På den tiden var forsikringsselskapene opptatt av et velfungerende barrieresystem for sikring av biler og båter. – Det resulterte i utviklingen av vårt radiobaserte TrackGuard. Produktet er fortsatt en viktig pilar i virksomheten, sier Paulsen. Han legger til at selskapets alarmstasjon 24/27 i Sandefjord har gjennomsnittlig tre operasjoner i uka på gjenfinning av objekter. – I Norden er over 20 000 objekter sikret med våre radiosystemer.

Flere produktkonsepter
I 2004 bestemte ledelsen seg for å satse på flere produktkonsepter. Etter påtrykk fra en stor kunde ble FleetSystem utviklet samme år. – I dag har vi over 30 000 aktive flåtestyringsbrukere i Europa fra store transport-, service, installasjons- og entreprenørselskaper. Vi har til sammen 45 000 driftsavtaler/abonnementer, sier Paulsen. 

Sporing og gjenfinning
På TrackGuard og SpotGuard (sporing og gjenfinning) opplever GS liten konkurranse på markedet. På verdensbasis er det bare noen få toneangivende aktører, men ingen av dem er etablert i Norden. Flere små og mellomstore selskaper har forsøkt å komme inn på dette markedet, men har ikke lyktes. – I Norden er sporings- og gjenfinningsmarkedet lite. Det er ikke er her det stjeles mest. Derfor kan vi ikke leve av bare disse produktene. Vårt fortrinn er at vi har spesialisert oss på store og komplekse integrasjonssystemer, forklarer Paulsen. 

Flere bein å så på
For å oppnå økt vekst var Guard Systems avhengig av å ha flere bein å stå på. For ett år siden gjennomførte ledelsen og styret en strategigjennomgang. – Vi var ledende på sikring, posisjonering og oppfølging av objekter i Norden. Men, sier Paulsen, vi manglet gode brukersystemer til dem som benytter mobile tjenester ute i felt. GS er kjent for state-of-the-art-systemer i bedrifter, mens ePocket tilbyr software for bl.a. smarttelefoner og nettbrett slik at de ansatte kan utføre sine oppdrag mer effektivt. Konklusjonen var at vi enten måtte bevege oss mot de ansatte som benyttet mobile enheter eller rendyrke mer komplekse styringssystemer for logistikkintensive bedrifter. ePocket gjør det vi ikke kan. De fokuserer utelukkende på Field Service. Vi så derfor klare fordeler med ePocket-oppkjøpet. Nå blir vi ledende på hver våre nisjeområder. Våre kunder forholder seg nå til bare ett brukernavn og passord i ett skjermbilde.  

Størrelse
På spørsmål om GS og ePocket var for små til å operere på egen hånd, svarer Paulsen: – Skal vi styrke utviklingsmiljøene, tjene penger og følge med på teknologiutviklingen, må vi ha en viss størrelse. GS har 7 utviklere, mens ePocket har 25. Oppkjøpet gjør at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. Det er avgjørende for å trekke til oss nye kunder. 

Sammensmeltning
– Sammen med ePocket tilbyr vi markedets mest moderne mobile feltservice- og flåtestyringssystemer til 5000 kunder og mer enn 50 000 brukere i Norden og Europa. – På ren flåtestyring har vi flere tusen kunder, mens ePocket har ca. 30 000 Handyman-lisenser. Nå starter arbeidet med å integrere løsningene med protokoller og API’er mellom systemene. Dette arbeidet er fullført på kjørebok og Handyman. Integrasjonen med FleetGuard skjer 1. kvartal 2014, understreker Paulsen.

Fremtidig vekst
Paulsen ser for seg en årlig vekst på 15–20 prosent. – Det krever god ressurskontroll. Marginene er tøffe, og kampen om kundene hardner til. Våre mobile løsninger gir dem god oversikt over deres flåte samtidig som de har kontroll med hvor medarbeiderne til enhver tid befinner seg. Transportør- installatør- og servicebedrifter som ikke anskaffer seg slike systemer, vil få overlevelsesproblemer. Vi leverer åpne standardløsninger som enkelt lar seg integrere mot eksisterende IKT-systemer. I Sverige benytter Posten og Schencker våre løsninger. Vi er en integrasjonspartner som effektiviserer deres logistikk- og distribusjonsfunksjoner, avslutter Paulsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1