Tips redaksjonen
03.09.2018

Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk

Vi må bli bedre på å tilpasse oss klimaendringene. Dette gjøres best gjennom samarbeid i nettverk, viser en fersk forskningsrapport.

Den nye rapporten fra forskningssenteret Klima 2050, Nettverk for klimatilpasning – Hvorfor og hvordan, gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning.
   – Nettverk er en viktig måte å skape holdningsendring på, og påvirke til konkrete tiltak og strategier for klimatilpasning. Mange små kommuner i Norge har aldri vært del av noe klimanettverk, og vil være en viktig gruppe å nå, sier seniorforsker Åshild Lappegard Hauge ved SINTEF Byggforsk.

Velg riktig nettverk
Noen større bykommuner deltar i mange ulike nettverk. Det vil være viktig at kommunene vurderer hvilke nettverk man skal delta i, og hvor mange, slik at det ikke går utover arbeidsoppgaver i organisasjonen.  Målet er at de nettverkene som etableres skal være gjennomtenkte og spisset.
   – For at fordelene ved nettverksarbeid skal kunne utnyttes til fulle, har det mye å si hvordan nettverket etableres, organiseres og driftes. Nettverket bør ha fokus på forankring og konkrete planer for hvordan kunnskapen skal implementeres i deltakernes organisasjoner, sier Hauge.

Flernivånettverk for å påvirke holdninger til klima og miljø
Rapporten belyser også fordeler ved å bruke nettverk for å lære om og påvirke holdninger til klima og miljø. Fokuset har vært på flernivånettverk for kommuner. "Flernivå" betyr at nettverkene inkluderer offentlige forvaltere på flere nivåer. Likevel vil flere av rådene kunne gjelde også for nettverk der statlige eller private organisasjoner inngår, og nettverk som jobber med lignende tema.
   – Rådene vi gir bygger på erfaringer og evalueringer av tre ulike flernivånettverk for å lære kommuner klimatilpasning, sier Hauge.
   Rapporten gir også forslag til hvilke tema og oppgaver som kan være en første innføring i klimatilpasning for kommuner som ikke har jobbet mye med dette tidligere.

Fakta om Klima 2050
Klima 2050 - Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure - er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, MET Norge, og sentrale partnere fra industri og offentlig sektor. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Senteret legger vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Kildew: NTB/illustrasjonsfoto: Geir Mogen

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1