Tips redaksjonen
04.03.2015

Bjørnsletta skole – FutureBuilt og Passivhusstandard

Bjørnsletta skole, som er tegnet av L2 Arkitekter AS, er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Den nye skolen har plass til 750 elever fra første til tiende klasse. Dette er Oslos første passivhusskole, og den scorer høyt på miljøvennlig materialbruk og transport. Skolen ligger på Ullern i Oslo med kort avstand til Åsjordet T-banestasjon i Oslo.

Organisering av skoleanlegget
Prosjektet er utformet med en avlang førsteetasje innpasset i terrenget og tre mindre bygningsvolumer over. Det er uteområder for elevene på taket over første etasje mellom de tre byggene. Det tre byggene inneholder elevenes hjemmeområder, mens spesialutstyrte rom og fellesarealer er på plan 1. Det er tegnet en liten flerbrukshall innpasset i terreng ved atkomsten til skoletomta. Flerbrukshallen har ballbane på taket. Organiseringen gir god utnyttelse av tomta med varierte uteområder for elevene.
   Skolen har bærekonstruksjon av stål og betong. Armering- og konstruksjonsstål har høy resirkuleringsgrad. I dekkene er det benyttet «bubble deck», noe som reduserer bruken av betong i konstruksjonen med rundt 22 prosent sammenlignet med plasstøpt betong.
   Kledningen på skolebygget er i naturstein og tre, og de tre klasseromsfløyene er kledt med Accoya. Ulike trekledninger ble vurdert. Accoya har noe høyere klimagassutslipp enn andre kledninger, men ble valgt fordi det er et robust materiale med minimalt vedlikeholdsbehov. Treet vil beholde sin lyse farge over tid.

Passivhus og FutureBuilt
Bjørnsletta var ikke planlagt som passivhus fra begynnelsen, men underveis i prosjekteringen ble det gjort endringer for å få dette til. Det har blitt lagt vekt på å bygge robust og med energieffektive løsninger, som spesielt skal sikre et godt inneklima. Målet med prosjektet som Futurebuilt-prosjekt, var å redusere klimagassutslipp med 50 prosent i forhold til dagens praksis.
   Skolen er svært godt isolert og har også særdeles effektive varmepumper (geovarme) som skal dekke både oppvarmings- og varmtvannsbehovet. Ventilasjonen er behovsstyrt med aktive tilluftsventiler, som sikrer en presis styring av anlegget. Skolen vil få daglysstyrt belysning, og det er benyttet LED i utendørsbelysningen. Det er ellers utført en rekke småtiltak, som i sum har stor betydning for det årlige energiforbruket.

Bedre kontroll med ArchiCAD
Det har vært to-tre arkitekter som har jobbet med prosjektet i ArchiCAD. En representant fra Graphisoft var også innom for å drøfte noen utfordringer kontoret sto ovenfor tidlig i prosjekteringen.
   ArchiCAD er et nyttig verktøy som gir mange kontrollmuligheter og et godt utgangspunkt for visualisering, mener arkitektene. Bjørnsletta er ikke et BIM-prosjekt.

Om L2 Arkitekter
L2 Arkitekter har vært ArchiCAD-brukere siden 2009 og er et komplett arkitektkontor med kreative og motiverte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø. Kontoret har mottatt 11 arkitekturpriser for sine arbeider, bl.a. Norges høyeste utmerkelse, Houens fonds diplom, for Tønsberg bibliotek. Siden etableringen i 1986 har kontoret deltatt i 80 konkurranser og vunnet ca. 38 av dem.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1