Tips redaksjonen
02.05.2018

Biltema satser på tog

Biltema satser nå på togtransport fra hovedlageret i Sverige til norske varehus.


VARETRANSPORT MED TOG: Biltema bytter ut lastebiler med tog. (Illustrasjonsfoto: Biltema)

Fra mai vil mer enn halvparten av alle varetransporter til Norge skje via jernbane.
   I fjor startet varekjeden en uttesting av togtransport fra lageret i Halmstad i Sverige til fem varehus i Norge. Testingen var så vellykket at de fra sommeren av regner med å bruke togtransport til 31 varehus i Norge.
   – Transporten er effektiv og presis og ikke minst miljøvennlig. Togene transporterer en varemengde som tilsvarer 80 fulle lastebiler i uken. Rundt regnet gir det en besparelse i utslipp av karbondioksid på nesten 90 prosent, sier daglig leder Egil Iversen i Biltema.
   Togtransporten begynner i slutten av mai. Det er Bring som er transportør.
Nordisk nettverk
– Hvis dette går som planlagt, regner vi med at tiltaket kan utvides til flere områder i hele Norden, sier Iversen.
   Biltemas lager i Halmstad er selve hjertet i selskapets logistikk. Dit kommer fartøy fra hele verden med produkter, og derfra sendes alle varene ut til Biltemas 136 varehus i Norden.
   – Lagerene er på totalt 200 000 kvadratmeter. Gode transportmuligheter er helt avgjørende for å opprettholde en god vareflyt, sier han. 

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1