Tips redaksjonen
18.12.2019

Billige litium-ion batterier bak mange branner

De siste årene har det vært tre villabranner på Ringerike på grunn av litium-ion batterier.

Til tross for risikoen, oversvømmes markedet av nye produkter med disse batteriene.
   – Da vi undersøkte brannene, oppdaget vi at mange hendelser skyldes billige og ikke så godt kontrollerte litium-ion batterier, sier Even Moan, sjef for beredskapsavdelingen i Ringerike brann- og redningstjeneste.
   Den siste tiden har det vært mange hendelser med litium-ion batterier. Forklaringen er at batteriene har bitt billigere og mer tilgjengelige, og brukes i mange flere produkter.
   – Med flere litium-ion-batterier på markedet øker også mengden dårlige batterier, sier Even Moan. Han mener at pris og hvor man kjøper batteriene, ikke alltid er relatert til hvilke batterier som er dårlige. Men batterienes kvalitet kontrolleres ikke like bra på billige batterier.
   Den vanligste brannårsaken er at batteriene lades uten tilsyn. Hvis ulykken først er ute og batteriene er av dårlig kvalitet, kan de begynne å brenne på grunn av skade eller overlading.
   De siste årene har det vært tre villabranner på Ringerike på grunn av denne typen av batteri. To av villaene ble totalskadde.
   – I alle tre tilfeller var brannene forårsaket av radiostyrte leketøy med litium-ion batterier som sto til lading.  Den store diskusjonen har handlet om branner i elbiler og hvordan man skal løse/håndtere dette. Men samtidig oversvømmes markedet av el-sykler og el-sparkesykler, der vi i dag har mange hendelser/branner.  Vi har hatt branner i leiligheter også, som kan kobles til el-sykler og el-sparkesykler. Og det blir ikke færre, men flere slike tilfeller, sier Moan.

Mangel på kunnskap

Even Moan anser at til tross for risikoen for brann er kunnskapen hos offentligheten fortsatt veldig lav.
   – Det er vanskelig å nå ut til alle og dessverre tror jeg fortsatt at mange kjøper de billigste produktene og ikke de beste.
   Han mener at det viktigste er kvalitetskontrollen. Det holder ikke med CE-merking, man må være kvalitetsbevisst. Så gjelder det å alltid bruke riktig lader til produktet og å være tilstede når man lader. Man bør ikke sette produktene på lading når man går hjemmefra og ikke legge mobilen eller PC-en i sengen når man lader.
   På Ringerike brann- og redningstjeneste har man sett en viss økning i husbranner. De vanligste årsakene er brann i forbindelse med matlagning og brann i elektriske produkter. Etter hvert som vi får flere elektriske verktøy og leketøy er det naturlig at denne typen branner øker.
   Utviklingen går veldig fort, men Even Moan synes at de fleste innenfor brann- og redningstjenesten er godt forberedt. I de fremskutte enhetene, som kommer først til branden, finnes både brannteppe og en AVD-slokker, en ny type brannslokker som kan slokke branner i litium-ion batterier.
   – Vi har testet den på mange ulike batterier og den fungerer. Den gjør at vi kan begrense spredningen raskt når vi kommer ut til brannen, sier Moan.
DSB og NBSK (den norske brannskolen) tok 2016 i bruk et nytt treningsprogram for AFV (Alternative Fuel Vehicles) som inkluderer el- og hybridbiler. Men ennå finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man skal håndtere branner i litium-ion batterier, noe Even Moan etterlyser.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1