Tips redaksjonen
05.05.2015

Betalingsterminal får innovasjonspris

En betalingstjeneste som Melin Medical har utviklet for helsesektoren, vinner Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien tjenestedesign. – Løsningen kan brukes av alle typer pasienter og gjør legens hverdag enklere, lyder rosen fra juryen.

Inkluderende betalingstjeneste 
– Betalingsløsningen til Melin Medical har god funksjonalitet og brukergrensesnitt for både helsepersonell og pasienter. Her ligger universell utforming som en urokkelig grunnstein. Tjenesten viser god forståelse for alle slags behov, om det er legen med dårlig tid eller pasienten som kanskje ser dårlig eller sitter i rullestol. Mange detaljer som betyr litt for mange – og mye for noen – er tatt inn i løsningen, sier kategorileder for tjenestedesign i juryen, Jan Walter Parr. 
   Tjenesten er utviklet i samarbeid med elitebrukere og brukerorganisasjoner som Blindeforbundet. Den består av to betalingsterminaler – T1 og T2 – med integrerte løsninger som er koblet mot blant annet pasientjournal. Terminalene har et enkelt og intuitivt grensesnitt, og tilpasser seg etter brukernes ulike behov. Fargekoder, store bokstaver, sterke kontraster og talefunksjon er blant tilpasningene som terminalene kan gjøre. 
 
Etisk inkasso 
– En funksjon vi i juryen la ekstra merke til, var såkalt etisk inkasso. Dersom pasienten ikke betaler regningen, går saken tilbake til legen. Legen kan da beslutte å forlenge betalingsfristen eller stoppe saken, sier Parr.
   Han påpeker at selvbetjeningssamfunnet har kommet for å bli, på godt og vondt. – Vi betjener oss selv på flyplassen, når vi kjøper en reise på nett og i forhold til en rekke offentlige tjenester. Da er det ekstra viktig at disse selvbetjeningsløsningene fungerer like godt for alle. Melin Medicals er et godt eksempel på hvordan selvbetjening kan gjøres tilgjengelig for alle. De er med på å gi mestringsfølelse til alle som synes selvbetjeningsløsninger er vanskelige, sier Parr.

Kilde: Pressenytt

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1