Tips redaksjonen
06.10.2016

Bedre kjøttkvalitet med CO2

Dyrevelferd står i høysetet hos Norsk Kylling på Støren, og de har lenge jobbet med å finne den mest humane bedøvningsløsningen på sitt slakteri. De mener de er godt på vei med CO2-løsningen som AGA har vært delleverandør av.

– Vår metode eliminerer stress for kyllingene og gir bedre produkter til kundene. Vi er de eneste i Norge som bedøver kyllingene før vi tipper dem ut av konteinerne, sier prosjektansvarlig Håvard Staverløkk i Norsk Kylling.
  Norsk Kylling har sluttet å bruke strøm som bedøvelsesmetode og gått over til CO2. – Selv om bruk av CO2 er vanlig hos norske kyllingslakterier, mener jeg vår metode er mer human, forteller Staverløkk.
   – Hos oss kommer kyllingene i bur og blir værende i buret under hele bedøvelsestiden. Dette gjør at kyllingen forholder seg rolig. Andre aktører tømmer kyllingene ut av burene før de blir bedøvet. Det gjør kyllingene mer stresset i tillegg til at de skader seg, sier Staverløkk.

Riktig temperatur
AGA leverer CO2 som brukes til å bedøve dyrene. – Løsningen er skreddersydd behovet til Norsk Kylling, forklarer distriktsansvarlig Kjell Arne Strauman i AGA. – For at kyllingene skal forholde seg rolig under hele prosessen, må gassen holde en temperatur mellom 20 og 30 grader. For å få til dette bygde vi en egen fordamper til dette formålet, sier han.
Denne løsningen gjør at kyllingene sovner etter to minutter og faller deretter i koma.
   – Etter seks minutter er de slakteferdige og merker ingenting, påpeker Staverløkk. – Denne løsningen er den klart mest humane og gir bedre kjøttkvalitet ettersom kyllingene har vært rolige og uten stress, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1