Tips redaksjonen
20.01.2016

Bedre BIM med ny norsk programvare

Classify er en skytjeneste som reduserer manuelle og tidkrevende prosesser når bygg skal designes og planlegges.

Bruk av BIM-modeller brer om seg i byggebransjen. Dette er særlig drevet frem av større byggherrer som ønsker at prosjektene skal digitaliseres slik at de forløper raskere, mer smidig og med færre feilkilder. Dette ikke bare under planlegging og prosjektering av byggeprosesser eller rehabiliteringer, men også for at informasjonen i modellen skal kunne bearbeides, oppdateres og gi verdi i hele byggets levetid.

Kodekaos
En av utfordringene med BIM til nå har vært hvordan objekter i modellene er kodet. Hver komponent som gipsvegger, rør og alle andre varegrupper har en unik kode som må mates inn i BIM-modellen ved oppstarten. Til nå har denne kodingen vært ulik på tvers av firma og fagmiljø, noe som har skapt mye ekstraarbeid og vært en bremsekloss for samhandling.
   – Standardisering av informasjonen i modellene har derfor seilt opp som en forutsetning for effektiv informasjonsflyt og gjenbruk av data både i prosjekterings-, bygge- og driftsfasen. Dette arbeidet pågår nærmest kontinuerlig. Norsk Standard 8360 som kom i juni, tar standardiseringen av objektinformasjon et godt stykke videre, sier Halvor Jensen, adm. dir. i NTI CADcenter. – Det er her vi kommer inn med den nye programvaren Classify sier han.

Erstatter store manuelle prosesser
For å tilfredsstille kravene i den nye standarden uten uoverkommelig mye manuelt arbeid trengs verktøy som Classify, der jobben gjøres veldig mye raskere og med høyere kvalitet. Når resultatet av klassifiseringen lastes ned fra skytjenesten, oppdateres BIM-modellen automatisk med de rette NS-kodene.
   – Flere ukers arbeid erstattes på minutter. Kvaliteten blir bedre og presisjonen høyere for alle aktører som tar dette i bruk. Man fjerner feilkilder og kommer raskere og bedre til målet, sier Jensen.
   Løsningen er fremstilt etter ønske fra flere kunder, og mange større virksomheter har signalisert at de vil teste løsningen. Classify er utviklet av selskapets norske og danske fageksperter. Brukervennlighet og enkelthet er rettesnoren, og det kreves ikke stor IT-kompetanse for å komme i gang. Tjenesten integreres rett i Autodesk Revit og gir ved eksport umiddelbart strukturerte IFC-modeller. Ved at Classify automatisk kjenner igjen objekttyper, får man enklere tilgang til informasjon, færre feilkilder, raskere og mer nøyaktige utregninger og gjenbruk på tvers av prosjekter.
   – Siden alle tvinges til å gjøre alt likt, kommer man raskere og bedre i mål, sier Jensen, og legger til at dette møter NTI CADcenters mål om å hjelpe arkitekter, ingeniører, designere og tegnere til å levere den fremste kvaliteten og største presisjonen i sine leveranser.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1