Tips redaksjonen
09.02.2018

Batterilagringsløsning fra ABB

ABB Ability-basert mikronettverk (microgrid) støtter operatøren Woodsides innsats for å redusere CO2-utslipp og optimalisere kostnader.

ABB skal levere PowerStore, et konteinerbasert batterilagringssystem som kan fjernstyres for drift og vedlikehold, til Woodside, Australias største, uavhengige olje- og gasselskap. Systemet skal installeres på Goodwyn A-plattformen. Den innovative ABB-løsningen vil bidra til Woodsides 2020-mål for CO2-utslippskutt og hjelpe til med reduksjon av drifts- og vedlikeholdskostnader.

290 meter høy
Goodwyn A ligger 135 km nordvest for Karratha vest i Australia og har vært i drift siden 1995. Den bunnfaste installasjonen veier 55 000 tonn og er over 290 meter høy. Plattformen kombinerer produksjon, reinjeksjon, kraftproduksjon og boligkvarter. Tørrgass og kondensat fra nærliggende reservoarer transporteres til plattformen via et rørnettverk og sendes til Karratha gassbehandlingsanlegg på land. Goodwyn A er designet for opptil 30 produksjonsbrønner, inkludert fem reinjeksjonsbrønner, og har en produksjonskapasitet på inntil 36 000 tonn gass og 11 000 tonn kondensat per døgn.

Skrur av gassturbin
ABBs konteinerbaserte ABB Ability PowerStore batterilagringsløsning vil støtte plattformens eksisterende gassturbingeneratorer. Batteriene vil erstatte en av de seks gassturbingeneratorene og vil også redusere behovet for nødstrømsdieselgeneratoren. Korttidsbackup kommer fra det nye batterilageret som er en integrert del av mikronettverket, og fungerer som roterende reservekraft, såkalt spinning reserve. Et tilhørende ABB Ability Microgrid Plus styringssystem fungerer som hjernen i løsningen, og kan benyttes til fjernbetjening av mikronettverket ved behov eller dersom mannskapet forlater plattformen.
‒ Vi er glade for å samarbeide med Woodside om installasjonen av PowerStore batterilagringsløsning for offshore olje- og gassproduksjon. Det vil redusere miljøpåvirkningen og optimalisere kostnader, sier Massimo Danieli, leder for nettkontroll i divisjon Power Grids hos ABB. – Mikronettverk og energilagring er blant hovedsatsingsområdene i vår Next Level-strategi, og denne innovative løsningen styrker ABBs posisjon som foretrukken partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftnett.

Se også www.abb.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1