Tips redaksjonen
06.02.2017

Banebrytende samarbeid gir millioner til utslippsfri, maritim teknologi

De er ambisiøse, de er bærekraftige – og de lager fremtidens teknologiske løsninger. Fem bedrifter innenfor maritim næring er valgt ut til å gå fast track hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova gjennom programmet PILOT-E.

PILOT-E er utviklet i et nytenkende og banebrytende samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, som har pågått siden 2015. Første utlysning ble lansert på forsommeren i år. Vanlig prosedyre for norske selskaper som ønsker finansiering fra virkemiddelapparatet, er å sende inn ny søknad for hver ny fase – til hver av de ulike aktørene.
   For å få enda bedre fart på det grønne skiftet og sikre raskere utvikling fra idé til marked vil aktørene bak PILOT-E tilrettelegge for at landets beste konsortier og deres prosjekter bare må søke én gang. Forutsatt at fremdriften er god og delmålene er ivaretatt vil nye finansieringer fortløpende tildeles i et sømløst system fra start til mål.

Fem av femten får støtte
I oktober gikk søknadsfristen ut, og i midten av desember ble det besluttet at fem av totalt 15 søkerkonsortier vant frem til slutt. Nå er fem konsortier ledet av bedriftene Brødrene Aa, Fiskarstrand, Siemens, Kongsberg Maritime og Wärtsilä sikret tett oppfølging, finansiering og gjennomføring av sine forestående prosjektløp.
   – Vi er gledelig overrasket over den gode responsen og det høye nivået på prosjektsøknadene. Bak de femten konsortiene som har levert søknad, står totalt over 50 norske teknologibedrifter, og vi kan derfor konkludere med at PILOT-E har mobilisert næringslivet på en utmerket måte for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport. Programmets arbeidsform har vært etterspurt og ønsket av både myndigheter og nærings- og teknologimiljøene, så dette har vært en spennende lansering, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.
   Konsortiene representerer prosjekter som dekker batteri, ladeløsninger, hydrogen og nye materialer som dekker anvendelser inn mot ferger, sightseeing og passasjerbåter, i tillegg til vedlikeholdsfartøy mot havvind.
   – Det er gledelig å se at de etablerte selskapene har med seg unge gründerselskaper for å kunne levere en komplett løsning inn mot markedet. Tenk om dette kunne være kimen til en ny norsk maritim klynge i front for den internasjonale utviklingen av nullutslippsfartøy, sier divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg.

– PILOT-E er et ypperlig verktøy
Utslipp fra transport står høyt på prioriteringslisten når Norge skal redusere klimagassutslippene, og det forventes stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de neste årene.
   – Det blir stadig viktigere å utvikle teknologi som kan bidra til å redusere utslippet av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen. PILOT-E er et ypperlig verktøy for å hjelpe gode ideer raskest mulig ut i markedet. Norge kan med dette utvikle både nasjonal og internasjonal sjøfart på vei mot lavutslippssamfunnet, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1