Tips redaksjonen
06.10.2016

Bærbar nyhet fra Tyco Gas & Flame Detection

Tyco Gas & Flame Detection annonserer at PS200 bærbar gassdetektor nå er tilgjengelig med en nytt katalytisk perlesensor-alternativ som gir forlenget batterilevetid på opptil 80 timer i diffusjonsmodus og 20 timer i pumpemodus.

Selskapet opplyser at instrumentet er både lett og holdbart og ideelt for beskyttelse ved varmearbeid og bruk på avgrensede områder. PS200 overvåker og viser opptil fire farlige gasstilstander samtidig og detekterer alle mulige kombinasjoner av metan, oksygen, karbonmonoksid, hydrogensulfid og en rekke antennbare gasser.
   Operatørgrensesnittet og kalibreringen er intuitiv og enkel, ved å veksle mellom enkle en-knappsfunksjoner. I løpet av normal drift viser den store LCD-skjermen batterilevetiden og sanntids gasskonsentrasjoner, men når en farlig tilstand oppstå, varsles brukerne av tre alarmfunksjoner: vibrasjon, røde blinkende LED og hørbar summer. For å sikre det høyeste nivået av personlig sikkerhet er PS200 også utstyrt med en valgfri nede- / bevegelsessensor som aktiverer alarmer hvis instrumentet ikke beveges innen en forhåndsinnstilt tid. Andre funksjoner inkluderer en valgfri innebygd ekstern prøvetakingspumpe for inngang på avgrensede områder, manuell bakgrunnsopplyst skjerm for dårlige lysforhold, et oppsett for en egendefinert brukeridentifikasjonskode, visning for når man skal kalibrere og standard datalogging som kan lastes ned med en USB-tilkobling til en datamaskin. Tilbehørskomponenter som er tilgjengelig separat, inkluderer en Auto Bump- og kalibreringsstasjon, en 5-instruments multilader og en utvalg fargede sko-/instrumentdeksler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.TycoGFD.com.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1