Tips redaksjonen
02.09.2014

BNS Container fusjonerer med Seafront Containerpartner

Styret i BNS Container AS besluttet 8. august å fusjonere selskapet med Seafront Containerpartner AS i Kristiansand.

Vi har lenge hatt som mål å bli en ledende nordisk containeraktør. Nå var tiden inne til å utvide geografisk, forteller administrerende direktør Haakon A. Thorsen. Etter fusjonen vil BNS Container AS ha hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Gøteborg. I tillegg har selskapet et moderne verksted og depot i Enebakk samt containerdepoter i Kristiansand, Stavanger, Brevik og Karmøy. Containerbransjen er i en konsolideringsfase, og flere aktører vil bli større.
  – Foruten bedre tilgjengelighet vil vi med vår samlede kompetanse og tyngde kunne møte markedets krav til kapasitet, fleksibilitet og innovasjon på en enda bedre måte. Det nye selskapet vil videreføre navnet BNS Container AS samt logoprofil og blir en betydelig aktør innenfor offshore, bygg og anlegg, transport og logistikk, tungindustri, miljø og gjenvinning, varehandel, Forsvaret og offentlig sektor, sier Thorsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1