Tips redaksjonen
13.04.2018

Avanserte renseanlegg

Kingspan Klargester tilbyr renseanlegg av høy kvalitet og med robust design.

Kingspan Klargester er en industrileder med over 60 års produksjonserfaring innenfor rense-og avløpsbransjen. Selskapet opplyser at de tilbyr avanserte renseanlegg av høyeste kvalitet, med eksepsjonell ytelse og en robust design som passer for hyttefelt, grender, kommunale anlegg m.m.  Alle løsninger er utviklet for å tilfredsstille kommunens krav til utslipp og for å imøtekomme forbrukerens spesielle behov. Kingspan Klargester gir gratis råd og veiledning om valg av type anlegg, installasjon og drift.
   BioDisc BG-BM er kommersielle anlegg med spesielle og patenterte systemer. Anlegget er laget for å opprettholde maksimal ytelse og å redusere den negative virkningen på miljøet forårsaket av moderne desinfeksjonsmidler og vaskemidler. BioDisc BG-BM er utviklet og testet i henhold til EN12255 og CE merket.
   H
yttefelt, grender og kommunale anlegg legger stor vekt på kvaliteten til vannbehandlingsanlegg, slik at ikke store mengder kjemiske stoffer eller væsker med fettinnhold ender opp i kloakksystemet. Kingspan Klargester opplyser at de gi råd om valg av teknisk løsning når det gjelder rensegrad, dimensjonering og installasjon.

Kilde: news.cision.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1