Tips redaksjonen
28.12.2017

Avanserte maritime kraftforsyning og plattform for nedsenkede datamaskiner

Powerbox lanserer sin andre generasjon med kraftforsyninger rettet mot maritime applikasjoner og krevende industrielle systemer. Som svar på et økende krav til enklere logistikk og redusert strømforbruk fra produsenter av maritimt utstyr integrerer PT578 programmert digital beskyttelse, innebygd redundans og parallelliserte kretser.

Powerbox sier dette om kraftforsyningen: Med hjelp av de nyeste teknologiene har 500W PT578 en typisk effektivitet på 94 prosent og kan opereres mellom –25 og +70°C. Den inkluderer en aktiv PFC og tre beskyttelsesmodus på utgangene, som kan rekonfigureres via fastvare. Videre er den designet for konveksjonskjøling og er beskyttet mot fukt og korrosjon gjennom conformal coating. Den tåler høye støt- og vibrasjonsnivå. Teknologien utviklet for PT578 egner seg for nedsenkede datasystemer der det kreves at kraftforsyningsenheten fungerer sikkert i beholdere med nøytrale væsker. Den inngår også som del av PRBX Custom Power bibliotek.

Strenge krav
Kravene til produkter som brukes til skips- og offshoreinstallasjoner, er strengere enn gjennomsnittet for industri- og kontormiljøer og gjør at kraftforsyningsdesignerne følger strikte designregler og velger komponenter og teknologier i samsvar med internasjonale standarder. Grenseverdiene for de mekaniske og klimamessige behovene er også mer krevende enn for typiske industrielle anvendelser. Vibrasjonsnivåer opp til 4g er vanlig, i likhet med store temperaturvariasjoner fra –25°C til + 70°C og høy relativ fuktighet med fare for kondensering. Det nye produktet, PT578, integrerer de nyeste kraftteknologiene som er spesifikke for den maritime industrien, og tilbyr en unik kombinasjon av elektrisk og mekanisk ytelse.

Innebygde kretser
For å kunne garantere det høyeste sikkerhetsnivået krever maritime kraftarkitekturer og nedsenkede datamaskinsystemer ofte redundante kraftkilder. For å ivareta dette koples vanligvis flere kraftforsyninger i parallell, lenket til hverandre gjennom eksterne ORing diodemoduler. For å forenkle installasjon og bruk har PT578 innebygde kretser som gjør det mulig for brukeren å velge hvorvidt kraftenheten vil bli brukt i “Single Mode” eller “Parallel mode with droop current sharing.” Dette vil også redusere antall produkter som skal lagerføres, så vel som plassen som brukes i kraftforsyningskabinettet.

Kilde: news.cision

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1