Tips redaksjonen
17.11.2016

Avansert batterilader fra CTEK

MXS 5.0 TEST & CHARGE kombinerer en avansert mikroprosessorstyrt batterilader med en batteri- og omformertestfunksjon.

MXS 5.0 TEST & CHARGE gir høy ytelse på batterier fra 1,2 Ah opptil 110 Ah. Laderen løser en rekke batteriproblemer, og funksjonene omfatter et patentert automatisk avsulfateringstrinn og et spesielt rekondisjoneringstrinn som vil gjenopplive og gjenopprette utladede og syrelagdelte batterier. Patentert flyt-/pulsvedlikehold gjør laderen velegnet
for langsiktig vedlikehold.
   Tre brukervennlige testprogrammer for testing av batterispenning, startstrøm og omformerytelse gir et komplett bilde av tilstanden til ladesystemet for batteri og kjøretøy.
MXS 5.0 TEST & CHARGE oppgis å være enkel og trygg å bruke og den beskytter kjøretøyelektronikken, forårsaker ingen gnister og er beskyttet mot feil polaritet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1