Tips redaksjonen
20.07.2020

Automatisering i Havbruksindustrien 2020

Nytt av året er at denne konferansen arrangeres i september og ikke juni som tidligere år. Men 2. og 3. september, møtes vi som vanlig på Hitra – i hjertet av norsk havbruksnæring.

Her vil ordføreren på Hitra, Ole Laurits Haugen, og avdelingsdirektør Martin H. Bryde i Nærings- og fiskeridepartementet vil holde åpningsinnlegg.
Norge er et av verdens største havbruksnasjoner og visjonen er bli verdensledende på produksjon av laks. Næringen har i flere år hatt utfordringer med lakselus og rømning, noe som begrenser veksten i tradisjonell oppdrett. Tar vi i betraktning at kun 2-3% av all mat kommer fra havet samtidig som vi vet at 70 % av jordas overflate er hav sier det seg selv at mye av matproduksjonen framover må komme fra akvakultur og havet.
   Havet er stort, og havet byr på utallige mengder av arter som ikke er utnyttet. Vi trenger å bruke hele verdikjeden i havet for å ivareta en bærekraftig matproduksjon. Vi tror mulighetene til vekst er mange, men er helt sikre på at bruk av teknologi er en av løsningene til å gjøre det på en effektiv og bærekraftig måte. Teknologi vil komme til nytte både for å sikre og dokumentere at god fiskehelse og et godt miljø blir ivaretatt, i tillegg ser vi at nye måter å drive oppdrett på også bidrar i samme retning – dette er noen av temaene som blir belyst på årets konferanse.
   I tillegg til mange spennende innlegg er det også mulig å enten få med seg en båttur til SalMar sin havmerd eller en ribbtur til det landbaserte settefiskanlegget i Belsvik.

For mer informasjon og fullstendig program, se www.nefa.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1