Tips redaksjonen
09.12.2016

Automatiserer produksjonsplanleggingen

– Staben vår har nå fullført utviklingen av VISOplanner. Dette er en tilleggsmodul til vårt hovedprodukt sD2 Manufacturing and Logistics, som gjør økonomisystemer innenfor produksjon og lagerlogistikk enda mer «intelligente». Sammen med sD2 vil VISOplanner (internt forkortet til Vp), utgjøre et betydelig hjelpemiddel på området digitalisering, og dette vil enhver produksjonsbedrift ha stor nytte av.

Dette opplyser daglig leder i APX Systems AS, Oslo, Jan Erik Evanger. Firmaet er kjent som et norskeid gründerselskap, som utvikler «intelligente» produksjons- og logistikkløsninger innenfor RFID, strekkoder, GPS og EDI. I tillegg til kontor ved Oppdal Næringspark i Norge har firmaet underavdelinger i Colombo på Sri Lanka, i Shanghai, Kina.
Jan Erik Evanger sier dette om den nye modulen:
   – Vi er overbevist om at Vp vil komme til å gjøre digitaliseringen i næringslivet enda mer effektiv og lønnsom. Med denne tilleggsmodulen kan bedriftene først og fremst planlegge og overvåke den daglige, løpende produksjonen. Her kan man hente inn arbeids- og/eller prosessordre, og ordren kan slippes på ønsket linje med hjelp av en dra- og slipp-funksjon. Når ordren er sluppet, vil Vp automatisk gjøre oppslag mot råvare- eller halvfabrikatlager. Brukeren kan også splitte opp en ordre på flere linjer eller lagre avhengigheter mellom en produksjon og en annen. En annen stor fordel er at bedriften kan følge produksjonen for hver enkelt prosessordre live på skjermen, og sist, men ikke minst er modulen utstyrt med en stopp-årsaks-funksjon ved at operatøren må gå igjennom planlagte rutiner for oppstart og stopp. Løsningen har også SCADA-støtte.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1