Tips redaksjonen
30.01.2016

Artic Entrepreneur – årets store vinterfest for anleggsbransjen

Arctic Entrepreneur arrangeres 19.–21. januar 2016 på Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport Gardermoen. Dette er anleggsbransjens viktigste møteplass. Arrangementet byr på utstillinger fra maskinleverandører og en rekke spennende, faglige seminarer. 125 utstillere hadde meldt sin ankomst da denne avisen gikk i trykken. På de sosiale sammenkomstene på kveldstid vil Harald Rønneberg, Bård Tufte Johansen, Hanne Sørvaag og andre stå for underholdningen.

Næringspolitisk avspark
Tirsdag, 19. januar vil styreleder i Maskinentreprenørenes Forbund, Arnstein Repstad, åpne Artic Entrepreneur. Deretter vil statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim, og rådmann i Bærum kommune, Erik Kjeldstadli, holde hvert sitt foredrag om konkurranse på like vilkår, men ut fra forskjellige vinklinger. Øvrige talere på åpningsdagen er daglig leder i Magne Hope AS, Øystein Hope, anbudsleder i Norsk Gjenvinning AS, Kathrine Haugen Renaut og HR- og HMSK-sjef i Norsk Gjenvinning Renovasjon AS, Marita Birkeland.

Ressurs og miljø
Ressurs og miljø, som erstatter Avfallsdagene som har vært et fast innslag på tidligere seminarer, er et av hovedtemaene på fagseminarene. Førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland, vil snakke om avfallskriminalitet, og generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA) vil holde et foredrag om ulovlig omsetning av Farlig Avfall. Det blir videre foredrag om avfallsmeglere og avfallshandlere, og om sporbarhet av avfall. Etikk og sosialt ansvar, sertifisering av containere og kompetanseløftet er også temaer i forbindelse med ressurs og miljø.

Kompetanse – nytt av året
Kompetanseseminaret arrangeres onsdag og torsdag (20.–21. januar). Representanter fra Stortinget, Regjeringen, fylkeskommunene, næringsliv og skoleverket vil delta som innledere.
   Hvordan er ressurssituasjonen for fagopplæringen? Hva er lærlingenes syn på egen utdanning? Disse og andre spørsmål vil bli tatt opp på Kompetanseseminaret.
   – Det er første gang vi arrangerer et eget seminar om kompetanse under Arctic Entrepreneur. Bakgrunnen for seminaret er at anleggsbransjen er en vekstbransje, og det er viktig at vi har et utdanningssystem som både er attraktivt for elevene og best mulig tilpasset bedriftenes behov, forteller Håvard Almås, fagsjef på næringspolitikk i MEF.
   Blant foredragene kan nevnes Regjeringens arbeid på yrkesfagområdet, av statssekretær i Kunnskapsdepartementer, Birgitte Jordahl, Fylkeskommunens syn på fagopplæringen, av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, Opplæringskontoret – en ressurs i fagopplæringen, av daglige ledere i Opplæringskontoret for Anleggs- og bergfagene i Oslo, Akershus, Østfold og Nord-Trøndelag Gunnar Lia og Olav Asklund og Veien fra videregående skole til anleggsleder av daglig leder OKAB Sør-Trøndelag, Lars Egil Vaarum. 
   Øvrige hovedtemaer på seminarene på Artic Entrepreneur er Vegbygging, Vegbygging og berg (for øvrig et nytt seminar i samarbeid med Norsk Bergindustri), Vann og avløp og Sprengning.

Testing av kjøreegenskaper
Utstillerne på Artic Entrepreneur vil presentere nye og interessante produkter i The Qube på Clarion Hotel & Congress. Så det vil bli god anledning for de besøkende å orientere seg og ta maskiner og utstyr i nærmere øyesyn. Det vil til og med være mulig å prøve egne kjøreegenskaper. Det vil nemlig være ulike simulatorer tilgjengelig. Tenstar, som er produsent av simulatorer for opplæring og rekruttering, stiller med tre ulike simulatorer som er tilgjengelig for alle onsdag og torsdag i The Qube.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1