Meny
02.03.2015

Artic Entrepreneur 2015 – én messe, seks fagsamlinger

Fagmessene samlet under paraplyen Artic Entrepreneur finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 20.–22. januar. Det er en kombinasjon av utstilling og seminarer. I de tre dagene Artic Entrepreneur varer, arrangeres fagmessene Samferdsel og vegvalg (20.1.), Avfallsdagene (20.–21.1.), VA-dagene (21.1.), Pukk som byggråstoff (21.1.), Vegbyggerdagen (22.1.) og Sprengningsdagen (22.1.).  Det blir kveldsarrangementer både 20. og 21.1.

Satsinger og utfordringer innenfor vei og jernbane
Under fagmessen Samferdsel og vegvalg 20. januar vil statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, holde et innlegg om nye muligheter og veien videre, og om hva regjeringen har fått til så langt. Veidirektør Terje Moe Gustavsen vil så snakke om veiutbygging, satsinger og fremtidige utfordringer. Assisterende jernbanedirektør, Gunnar Løvås, vil holde et foredrag om jernbaneutbygging, og forsker i Transportøkonomisk institutt, Harald Minken, vil holde et foredrag om InterCity-triangelet.  

Brann, HMS og farlig avfall
Avfallsdagene vil strekke seg over to dager under Artic Entrepreneur, 20. og 21. januar. Sentrale temaer er brann og brannforebygging, HMS og farlig avfall. Det bli også foredrag om Norges rolle i EU og EUs krav til materialgjenvinning.

VA-Norges tilstand og fremtid
VA-dagen 21. januar starter med et innlegg av værsjef i TV2, Eli Kari Gjengedal, med tittelen «Hvordan varsle ekstremvær?». Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, vil snakke om utfordringer og muligheter i vannbransjen. Både politikere, blant annet Per Sandberg i Fremskrittspartiet, og næringspolitiske rådgivere vil holde foredrag om tilstanden og fremtiden til VA-Norge. Det vil dessuten bli foredrag om blant annet sluttdokumentasjon og innmåling, BA-næringens forslag til sentral godkjenning og kvalifikasjonskrav ved graving i offentlig vei.

Pukk som byggeråstoff
21. januar kan interesserte messedeltakere få en innføring i hvordan pukk kan anvendes i byggenæringen, om CE-merking av dette råstoffet, om materialstandarder, geologi, kartlegging, bruk og kvalitet, og videre om sertifiseringstjenester og tjenester for teknisk prøving, analyse og system for produksjonskontroll.

Veibygging
Vegbyggerdagen arrangeres 22. januar med åpning av sjefsøkonom i MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Stein Gunnes. Sjefsingeniør i Statens vegvesen, Rolf Johansen, vil orientere om nyheter i oppdatert Prosesskode, og avdelingsingeniør Marit Fladvad, også hun fra Statens vegvesen, vil orientere om Håndbok N200. Styreleder i Hæhre Entreprenør, Albert Hæhre, vil snakke om entreprenørenes syn på gjennomføringsmodeller og kontraktstyper, og sjefsingeniør i Statens vegvesen, Torgeir Leland, vil holde et foredrag om samhandling, kontraktforståelse og partenes opptreden i kontraktgjennomføringen.

Sprengning
Torsdag 22. januar står sprengning på programmet, og sikkerhet er naturlig nok et sentralt tema denne dagen. Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Torill Tandberg, vil holde et innlegg om lovlig håndtering av eksplosiver og skjerpet terrortrussel. Forsker Maria Due Hansen og overingeniør Per Isdahl, også disse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vil holde foredrag om hhv. virkninger av eksplosiver når de ikke brukes til sprengning i berg, og om ulykker. Av andre temaer som behandles denne dagen, kan nevnes støveksponering ved bergboring, vibrasjonsstandarden NS 814, logging av borehull og risiko ved håndtering av sprengstoff.

Mangfoldig utstilling
121 utstillere er påmeldt til Artic Entrepreneur 2015. Blant disse er store aktører innenfor anleggs- og entreprenørbransjen som Volvo Maskin, Brødrene Dahl, Renor, Saint Gobain Byggevare, Hesselberg Maskin, Hallingplast, Leica Geosystems, Hella Maskin og Olimb Rørfornying.

Innendørs maskinførerkonkurranse
Elever fra VG2 Anleggsteknikk fra hele Østlandsområdet er invitert til Artic Entrepreneur, og noen utvalgte elever vil kunne delta i maskinførerkonkurranser. Totalt er ca. 300 elever invitert, der noen fra hver klasse blir plukket ut til å delta i presisjonskjøring med hjullaster og gravemaskin. Konkurransene blir avholdt innendørs på et eget avgrenset område i The Qube – i de samme lokalitetene som utstillingen befinner seg.
   – Vi legger opp til at elevene under oppholdet får en presentasjon av bedriftsledere innenfor anleggsfaget om hva som venter dem når de skal ut i det virkelige arbeidslovet, forteller Geir Heggedal i MEF.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no