Tips redaksjonen
14.11.2019

Arkitektstudentene på NTNU bygger med tre

Framtidens arkitekter bygger i tre. Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer..

Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene. De siste ukene har de drevet byggevirksomhet og nå sluttføres arbeidet.
Hvert år de siste 10-12 årene har Inntre AS og bransjen for øvrig med NTNU Wood/Tresenteret i spissen bidratt med trematerialer til arkitektstudentene på første året, slik at de kan bygge i full skala. Arbeidet omfatter både planlegging, tegning og bygging, slik at dette blir en «realistisk øvelse» hvor man erfarer å gå fra design til byggeri.  Oppgavene kan ha ulike innfallsvinkler, og i år er tema "Inkluderende møteplass" og en rekke installasjoner er nå under sluttføring. Byggeriets sentrale plassering i nærheten av Studentersamfunnet gjør at det også huser billettluka til UKA i Trondheim, som nå er i gang.
   Dette er framtidens arkitekter og formgivere, og det er viktig at de får gode kunnskaper om bruken av alle typer materialer, ikke minst tre. Dette skal gjøre dem i stand til å etter hvert løse mer komplekse oppgaver i studiet og senere også som sentrale aktører i byggenæringen. I dette inngår selvsagt også kombinasjoner med tre og andre materialer.
   Arkitektfakultet legger vekt på praktiske oppgaver gjennom hele studiet, og har utviklet en modell kalt «Live Studio». «Live Studio» er en fellesbetegnelse på prosjekter som tar utgangspunkt i faktiske problemstillinger, og som er utviklet i reell dialog med eksterne partnere.  Prosjektene kan befinne seg i Norge eller utlandet. De kan være bygge- eller planleggingsprosjekter. Se mer om Live Studio her: https://www.ntnu.no/ad/live-studio
   Prosjektene er i hovedsak initiert av studentene i samarbeid med eksterne partnere, men de kan også inngå i NTNUs masterstudier i arkitektur og planlegging. Det er en viktig målsetning at prosjektene og prosessene skal ha samfunnsmessig betydning.
   Les mer om Arkitektfakultet og arkitektutdanningen: https://www.ntnu.no/ad/
Les mer om NTNU Wood: https://www.ntnu.no/wood

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1