Tips redaksjonen
08.06.2015

Årets trebyggeri 2014

”Årets trebyggeri 2014” ble delt ut på Byggedagene 18. mars, og vinneren var handels- og forretningsbygget «Almenningstråkket». Prosjektet består av flere bygningskropper, men fremstår som ett stort trebygg med nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og synlig samtidig som den er innovativ og robust.

Byggherren, Gran Almenning, har fått et stort trebygg på 9500 kvadratmeter til bruk for handel og forretningsvirksomhet. Bygget kjennetegnes utenfra av grankledning fra Gran Tre. Den er skåret fra kjerneveden i den innerste delen av trestammen. Mye av bærekonstruksjonen er i limtre fra Moelven Limtre.
   Almenningstråkket skulle være et referanseprosjekt når det kommer til trebruk. Et av hovedgrepene er bruk av bunta takstoler fra Pretre AS i Gausdal til byggets pulttak og salttakskonstruksjoner. Opptil ni takstoler er buntet og skrudd sammen for å klare spennvidder på opptil 23 meter samt brannkravene. Takstolenes gode brannegenskaper gjorde at man valgte å hvitbeise takstolene og la dem være synlige i store deler av bygningsmassen.
Nye treløsninger er tatt i bruk, og det har vist seg at man har oppnådd et prisgunstig og tiltalende bygg.
   Prosjektet fremstår som et forbilde og kan være et eksempel og inspirasjon for fremtidige handels- og forretningsbygg over hele landet.
   Almenningsbestyrer Knut Narvestad er svært fornøyd med sitt kostnadseffektive trebygg og berømmer BAS Arkitekter, HR-prosjekt AS, Miljøbygg AS m. fl. for godt samarbeid.
   Bakgrunnen for prisen ”Årets trebyggeri” er en økende interesse for tre som byggemateriale i alle typer bygg og konstruksjoner, og hensikten er å oppmuntre og inspirere til videre utvikling av tre som materiale i ulike byggeprosjekter – gjerne i kombinasjon med andre materialer. Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og gjennomfører dette i nært samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no og Norske Arkitekters Landsforbund.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1