Tips redaksjonen
04.07.2014

Årets shippingnavn

Administrerende direktør i Karsten Moholt AS, Linn Cecilie Moholt, er tildelt WISTA LeaderShip Award 2014 av WISTA Norge.

Moholt, som også er nestleder i styret til Maritimt Forum Bergensregionen, tildeles prisen som en anerkjennelse av hennes faglige kompetanse og teft for innovasjon og lederskap, noe som har bidratt til videreutvikling av maritim næring, spesielt innenfor drift- og vedlikeholdssegmentet. Prisen ble delt ut onsdag 21. mai under Oslo Maritime Week av fjorårets vinner, Irene Basili, CEO i GC Rieber Shipping. 

God rollemodell
– Linn Cecilie Moholt har vist WISTA-verdiene i praksis. Hun er profesjonell, åpen og dedikert, kommenterte president i WISTA Norge, Bjørg Ekornrud. – Hun tok ansvar og viste lederskap i en veldig vanskelig situasjon, både for henne personlig og for selskapet. Siden hun tok over, har hun videreutviklet selskapet og styrket dets posisjon i markedet. Hun er en god rollemodell i et segment som fortsatt er ekstremt mannsdominert.
  – Det er en stor ære å bli tildelt WISTA-prisen for 2014. Jeg ble både stolt og glad da jeg ble overbrakt de gode nyhetene. Dette er en pris jeg synes henger høyt, med mange imponerende tidligere vinnere, sa Linn Cecilie Moholt under overrekkelsen.
  – I Bergen har vi lykkes med å bygge en maritim næring som er ledende i verden ved å våge å være innovative og stadig tilpasse oss endringer. Måten maritim næring har trådt inn i offshorenæringen på, er et godt eksempel på dette. Jeg vil også på det sterkeste oppfordre andre kvinner til å gripe mulighetene som finnes i maritim næring, for man opplever sjelden en kjedelig dag på jobb når man arbeider i dette segmentet, sa Cecilie Moholt. 

Juryens begrunnelse
I sin begrunnelse sa nominasjonskomiteen følgende: «Linn Cecilie Moholt tok ansvar og trådte inn i en ny og krevende rolle da både hennes far og bror døde på tragisk vis da et Air France-fly på vei fra Brasil til Paris falt ned i Atlanterhavet sommeren 2009. Hun viste ansvar overfor de 170 ansatte og visste at noen måtte ta tak i dette for å klare å opprettholde bedriften som hadde eksistert siden 1945. Hun fikk med seg de ansatte og klarte ikke bare å beholde, men også å styrke selskapets posisjon i markedet. Omsetningen har, siden hun tok over, økt med 100 millioner kroner, og antall ansatte er nå oppe i 250.
  Etter overtakelsen har hun flyttet selskapets mange små enheter til én lokasjon, igjen for å bygge opp effektiviteten i selskapet. Hun har satt fokus på viktige problemstillinger for norsk oljeindustri og er en god rollemodell, spesielt i et segment som fortsatt er ekstremt mannsdominert.
  Linn Cecilie Moholt ble valgt med klart flertall til vinner av WISTA Leadership Award 2014 for hennes bidrag til maritim næring. Hennes faglige kompetanse, teft for innovasjon og lederskap har bidratt til egen virksomhet og til næringen generelt, spesielt innen drift- og vedlikeholds-segmentet.» 

Kilde: Maritime & Energy

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1