Tips redaksjonen
06.02.2017

Arctic Entrepreneur 2017 med fullstappet seminarprogram

17.–19. januar arrangeres den årlige anleggsmessen Arctic Entrepreneur i The Qube på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.  Det er Maskinentreprenørenes Forbund som er initiativtaker.

I messehallen vil aktørene i bransjen stille ut anleggsmaskiner og -utstyr. Mange av de store entreprenørene vil være på plass, og det blir anledning for de besøkende å gjøre seg kjent med nyheter i bransjen. I tillegg vil det bli rikelig anledning til å oppdatere seg på lover og regler som gjelder for bransjen og samtidig få vite om det som ellers rører seg, og som har betydning for alle som er tilknyttet bransjen. Arrangørene byr nemlig på et rikholdig seminarprogram innenfor temaene samferdsel og vegvalg, gjenvinning, klimakrav i anleggsbransjen, vann og avløp, bergindustri og sprengning. 
   På åpningsdagen 17. januar vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holde et innlegg der han vil snakke om regjeringens videre satsing på infrastruktur, om konkurransen fra utenlandske entreprenører og om regjeringens arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen vil videre snakke om kontraktstrategi, tvisteutfordringen og samarbeidet med Ny Veier. Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet vil holde et innlegg der han kommer inn på spørsmålet om hvordan yrkesutdanning og rekruttering av fagarbeidere til anleggsbransjen kan forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Gjenvinning og klimakrav
Gjenvinning er temaet for ettermiddagen på åpningsdagen. Det blir gitt orientering om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, om nye avsetningsmuligheter for trevirke i Follum, om det svenske markedet for utsortert trevirke og avfall, om veikart for klimanøytral transport, anleggs- og avfallsnæring og om lastebilsbransjens egne løsninger nå og i fremtiden.
   Klimakrav står på agendaen 18. januar, da det blant annet blir foredrag om grønn konkurransekraft i anleggsbransjen og hva entreprenørene må forberede seg på. Seniorrådgiver Arnt-Gunnar Lium vil redegjøre om Enovas tilskuddsordning, og dagen avsluttes med politisk debatt over temaet «Anleggsbransje og klimapolitikk».

Vann og avløp
Vann og avløp står også på programmet 18. januar. Seminardagen åpnes med foredrag av værsjef i TV2, Eli Kari Gjengedal. Foredraget har tittelen «Ras lager rør». Blant andre foredrag nevnes «Norsk Vann – aktuelle nyheter inkludert endringer i ADK1-ordningen» av prosjektleder Trond Andersen og assisterende direktør Yngve Wold, begge fra Norsk Vann. Lekkasjesøker i Vestfold Vann IKS og RIN, Arnt Olav Holm, vil snakke om lekkasjesøkerens utfordringer, og rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Simon Haraldsen, vil holde foredraget «Fremtiden med separering av VA-nettet». 

Bergindustri
Samme dag vil det også bli seminarer om bergindustri, der temaene vil være kompetanse og lærestoff innenfor veiteknologi, renhold av tunneler og gater, kvalitet i byggeråstoffer, kvalitet i praksis og kortreist stein.

Sprengning
Sprengning er siste post på seminarprogrammet. Dagen starter med at representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil holde foredrag om regelverksendringer. Overingeniør Anne Sørum vil deretter fortelle om Arbeidstilsynets arbeid i forbindelse med gjenstående sprengstoff. Blant de øvrige temaene kan neves spørsmålet om strengere forskrifter for førervern i anleggsmaskiner, fjernstyrt graver, hvordan man kan finne gjenstående sprengstoff med hund. Dagen avsluttes med foredraget «NS8141 – Hvilken versjon er gjeldende – Grenseverdi i forhold til skade – er det noen sammenheng?».   
   Innimellom disse foredragene vil det bli «Brakkeprat» om «nullvisjonen». Deltakerne er: Olaf Rømcke, Orica Norge, Kristoffer Foss, Kjell Foss AS, Helge Haukeland, Norsk Arbeidermandsforbund og Harald Fagerheim, Vegdirektoratet. Diskusjonsforumet «Brakkeprat» er en nyskapning på Artic Entrepreneur.

Vinterfesten
På Vinterfesten tirsdag 17. januar blir det, i tillegg til underholdning ved Linn Skåber, musikalsk innslag ved vokalgruppen Solfa. De presenterer godfotmusikk og imiterer en rekke instrumenter. De låter som et fullt band, med kun stemmen som eneste instrument.
   Marit Strømøy er første kvinne til å vinne båtsportens formel 1. Hun er også en strålende sangartist, som også skal sørge for underholdning på Arctic Entrepreneur. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1