Tips redaksjonen
04.01.2016

Arbeidsmiljøprisen 2015 til Harding

Skal man dømme etter stemningen i salen, var Harding Safety en populær og verdig vinner av Arbeidsmiljøprisen 2015. Karina Isaksen tok imot det synlige beviset og uttrykte stor glede over at lagarbeidet i virksomheten bærer gode HMS-frukter.

– Dette er ikke noe som HMS-ansvarlige alene kan få til. Her er det snakk om at alle drar i samme retning, og da oppnår vi også resultater, sa Isaksen da hun takket for utmerkelsen. I salen satt omkring 150 deltakere fra både privat og offentlig sektor.
   Det var i forbindelse med den store HMS-konferansen i Haugesund i regi av International SOS at utdelingen Arbeidsmiljøprisen sto på dagsordenen. Det er en pris som er stiftet for å motivere virksomheter til et systematisk arbeid med HMS, og en pris som tidligere har gått til store og små virksomheter som setter HMS i høysetet. I fjor gikk prisen til Eventyrhagen barnehage og for noen år siden til Sjøfartsdirektoratet.
   – Vi mener at Harding Safetys arbeid med HMS er et eksempel til etterfølgelse, og det er en glede for meg å dele ut årets pris til livredningsselskapet med hovedkontor i Kvinnherad, sa daglig leder i International SOS, Roar Storrø.

Kriterier
I vurderingen av kandidatene la juryen vekt på følgende kriterier: Systematiske aktiviteter på HMS-området, god dialog og godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere, aktiv bruk av HMS-data i forbedringsarbeid, og gjerne også i egen merkevarebygging, systematisk IA-arbeid, gode rutiner for oppfølging av sykefravær, fokus på reduksjon av sykefravær, inkludering av utsatte grupper, god seniorpolitikk og aktiv dialog med og bruk av bedriftshelsetjenesten.

– Bekreftelse på innsats
– For oss er dette en bekreftelse på at den innsatsen vi har lagt ned, gir resultater.  Og for en virksomhet som lever av å selge trygghet, er det ekstra kjekt at arbeidet blitt lagt merke til av andre, sier global direktør for kvalitet og HMS i Harding Safety, Stig Berge-Soldal, før han avslutter: – Når selskapet har et slagord som sier: «Taking safety further», er det jo ekstra viktig at «We walk as we talk».

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1