Tips redaksjonen
29.04.2014

App med alt om eiendom

En ny app samler all informasjon om norske eiendommer. Tjenesten er først og fremst laget for eiendomsmeglere og gir rask og enkel tilgang til eiendomsinformasjon og kart. Norsk Eiendomsinformasjon har utviklet en app til nettbrett og mobil der all eiendomsinformasjon er tilgjengeliggjort på ett sted.

– Tidligere har det vært komplisert å få hentet ut disse opplysningene. Når alt ligger samlet på samme sted, blir det enklere å få et oversiktlig bilde, sier eiendomsmegler og daglig leder Terese Nerland i Krogsveen i Sandvika i Bærum.
  Før befaringer gjør hun oppslag i ulike databaser, blant annet for å se hva boligen har blitt solgt for tidligere og hva andre eiendommer i samme område har gått for.
  – Nå er jeg ikke lenger avhengig av å sitte på kontoret for å logge meg på de forskjellige systemene, men kan gå rett inn i appen fra mobiltelefonen eller nettbrettet når jeg er på farten.

Mye nytt
Noe av det som ligger i appen, er informasjon om hjemmelshaver, matrikkel, kart og flyfoto med eiendomsgrenser, siste omsetning, areal og antall etasjer.
  – Appen gir meg oversikt over hvordan eiendommer for eksempel ligger i forhold til veier og naboer. Dette er også nyttig når jeg kommer så langt som å skrive salgsoppgave.
  Fram til nå har eiendomsmeglerne betalt for hvert oppslag de gjør i databasene. Men ikke alle befaringene meglere er på, fører til oppdrag. For den nye appen betaler meglerne en årsavgift. Det blir rimeligere for dem.
  Norsk Eiendomsinformasjon er et IKT-selskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Selskapet utvikler produkter og systemer innen eiendomsdata og kartdata fra blant annet kommuner og boligselskaper.
  – Meglerne har til nå brukt ulike leverandører for å hente ut disse dataene. De forventer å få raskere og bedre tilgang til informasjon, ikke minst på mobile enheter, sier produkteier Sven Arve Saga i Norsk Eiendomsinformasjon.

Samarbeid med meglerne
– Vi har først gjort undersøkelser om hvilke behov de har for å få løst sine oppgaver i hverdagen. Ut fra deres spesifikasjonskrav har programmererne våre utviklet appen. Meglerne har også vært med å teste appen underveis. De har testet ut funksjonene praktisk i jobben og kommet med innspill til forbedringer og ekstra funksjoner. Dette bakte programmererne våre inn, sier Saga.
  – Det er spennende å lage teknologi som gjør hverdagen enklere for våre brukere. Det er ikke umulig at vi utvikler lignende løsninger for andre som bruker våre databaser. Vi ser at denne appen vil kunne være interessant for alle som har behov for enkel tilgang til eiendomsinformasjon, ikke bare eiendomsmeglere.  
  Norske banker er blant dem som bruker Norsk Eiendomsinformasjons databaser. 

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1