Tips redaksjonen
27.07.2017

Åpning av Bybanen til Flesland

Fredag 21. april ble Bybanen til Bergen lufthavn Flesland offisielt åpnet. Byråd Anna Elisa Tryti og fungerende fylkesordfører Pål Kårbø kom med Bybanen, mens lufthavndirektør Aslak Sverdrup sto på perrongen og ønsket velkommen.

Åpningen markerer slutten på Bybanens tredje byggetrinn og er resultat av to store prosjekter som er gjennomført i et godt samarbeid mellom partene Hordaland Fylkeskommune, Skyss og Avinor.
   Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti fortalte at overordnet mål for Bybanen var å gi Bergen et miljøvennlig transportsystem som bandt Bergen sammen og temmet byspredningen: – Bybanen er avgjørende for å få til den fortettingen vi legger opp til i kommuneplanens arealdel, som sendes på høring til sommeren, sa hun.

Helt inn i terminalen
At Bybanen nå går helt til Flesland, er viktig for regionens nærings- og reiseliv og sikrer at passasjerene kan gå tørrskodd mellom Bybanen og flyet.
   Aslak Sverdrup understreket betydningen av å få Bybanen helt inn i terminalen. –Plasseringen er sentral for bruken, og Bybanen er det viktigste tiltaket for å øke kollektivandelen til og fra Bergen lufthavn, sa Sverdrup i sin tale. –Nå får passasjerene et godt, bredt kollektivtilbud der de kan velge mellom taxi, Flybuss, buss og Bybane.
  – Dette er en festdag, og jeg er stolt over det vi her har oppnådd på kort tid. Det er en milepæl at vi nå er kommet til endestoppet i sør. Innsatsen må nå settes inn på videre utbygging av Bybanen mot vest og nord, sa fungerende fylkesordfører Pål Kårbø, før han klippet sløyfebånd og offisielt markerte Bybanen som åpnet til Flesland.
   Bybanens endestasjon ligger inne i det nye terminalbygget på Bergen lufthavn. Nye Flesland åpner 17. august i år. Fram til dette vil reisende spasere mellom Bybanestoppet i den nye terminalen og dagens terminal. Det er cirka fem minutter å gå mellom terminalene, stort sett under tak.

Trafikknutepunkt
Bybanens eksisterende rutetilbud blir videreført, men med flere forbedringer, blant annet kommer det ekstra avganger på lørdager. I den travleste tiden på ettermiddagen vil Bybanen gå hvert 5. minutt. Kjøretiden mellom Byparken og Flesland er beregnet til 45 minutter.
   Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.
   Bergen lufthavn, Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig. Med omlag 70 direkteruter til inn- og utland sørger lufthavnen for at reiseglade vestlendinger reiser ut i verden.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1