Tips redaksjonen
27.04.2016

Analyseinstrumenter fra Oxford Instruments

Instrumentcompaniet introduserer nå Oxford Instruments på det norske markedet.

Oxford Instruments er en verdensledende produsent av høyteknologiske verktøy og løsninger innenfor forskning og industri, og utvikler produkter som fabrikkerer, analyserer og manipulerer masse på atom- og molekylærnivå.
   X-MET7000 og X-MET8000 er håndholdte XRF-(røntgenfluorescens-spektrometri) instrumenter som lar brukeren raskt og nøyaktig bekrefte innholdet av hoved- og sporelementer i forskjellige legeringer. Dette muliggjør effektiv identifikasjon av sammensetningen av materialet, og instrumentene kan dermed benyttes i en lang rekke applikasjoner, som positiv materialidentifikasjon (PMI), sortering av skrapjern, analyse av edelmetaller, deteksjon av tungmetaller i felt og deteksjon av miljøskadelige/giftige elementer i konsumentprodukter.
   Instrumentene har robust konstruksjon, lav egenvekt og et stort legeringsbibliotek, men oppgis likevel å være brukervennlige og sikre.
   mPulse er et LIBS (Laser-indusert nedbrytingsspektroskopi) basert identifiseringsverktøy for rask og enkel sortering av metall-legeringer der man ikke har behov for den mer omfattende analysen et XRF instrument tilbyr. mPulse er et nyttig verktøy for aktører innenfor sortering og gjenvinning av metaller.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1