Tips redaksjonen
01.05.2016

Amesto ClockWork er hjernen i vår produksjon

– MPS-systemet Amesto ClockWork har økt produktiviteten, fleksibiliteten og leveransepresisjonen til våre kunder, sier logistikkansvarlig Erik Bassøe i Data Respons Norge AS.

Data Respons ASA er et børsnotert, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innenfor IoT og Embedded Solutions både nasjonalt og internasjonalt. Det leverer løsninger, produkter og tjenester innenfor elektronikk og programvare for teknologibaserte bedrifter. Data Respons Norge AS har hovedkontor på Høvik, produksjon på Skedsmokorset og i Taiwan, og avdelingskontorer i Bergen, Kongsberg, og Stavanger.

Markedets beste løsning
Høsten 2012 valgte Data Respons Amesto ClockWork som MPS-system. Det var Bassøe som utformet kravspesifikasjonen til systemet. – I anbudsfasen ble to andre leverandører vurdert, men vi fant raskt ut at overgangen til nytt MPS-system ville koste flere millioner kroner. Samtidig ville det krevd utskiftning av Visma Business Regnskap, noe som var helt uaktuelt. Derfor gikk vi for markedets beste produksjons- og logistikkløsning tilpasset vår produksjon og vår materialflyt. Systemet ble implementert i Norge og Taiwan mai 2013. Deretter fulgte Sverige i januar 2014 og Danmark i februar 2015.

Datahjernen i PC-en
Data Respons tilbyr produkter, tjenester og dataløsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innenfor markedssegmenter som forsvar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, oljeservice og offshore, transport, energi og telekommunikasjon. – Embedded Solutions omfatter innebygde dataløsninger og dataplattformer. Disse er selve datahjernen i en maskin, et system eller et industrielt sluttprodukt. På Skedsmokorset bygger, tester og kvalitetssikrer vi PC-ene.

Utfordrende support
Data Respons har i flere år benyttet Visma Business som logistikk- og produksjonssystem. Han forteller at Data Respons har en rekke brukere i mange land. – Gjennom bytte av system til Amesto ClockWork Produksjon har vi nå en felles løsning for flere selskaper lokalisert i flere land og en samordnet support. Dette gjør at synergieffekten blir optimal. Våre kunders krav til dokumentasjon, prosesstyring og sporing blir nå ivaretatt på en utmerket måte.

Supplerer Visma Business
– Amesto Solutions supplerer Visma Business med Amesto ClockWork Produksjon der det er behov for utvidet funksjonalitet med store krav til dype strukturer, dokumentasjon, oppfølging av operasjoner, produksjonsprosesser og kapasitetsberegninger, sier Bassøe.

God integrasjon
Bassøe ønsker å fremheve den gode integrasjonen mellom Amesto ClockWork og Visma Business Regnskap. – Dette er et komplett standardisert MPS-system med god funksjonalitet innenfor logistikk, produksjon og lagerstyring, som bl.a. forenkler oppgraderingen til nye versjoner. Det kan tas rett ned fra hylla og brukes i organisasjonen uten integrasjonsproblemer. Amesto ClockWork ble vårt naturlige valg ikke minst fordi flere av våre medarbeidere har benyttet systemet tidligere med stor suksess.

Meget god supportfunksjon
– Amesto Solutions har en meget god supportfunksjon. Vi kjenner dem godt fra tidligere og vet hva de står for. En av årsakene til at vi valgte dem for fire år siden var deres partnertilknytning til Visma. Fortsatt bruker vi Visma Business som regnskapssystem med stor suksess. Kriteriet var at vi måtte ha et nytt logistikksystem som var godt integrert med Visma Business Regnskap. Overgangen til Amesto ClockWork har vært en ubetinget suksess for alle våre medarbeidere i produksjons- og logistikkavdelingen, mens våre økonomer og tallknusere nyter stor glede med Visma Business, sier Bassøe. – Nå kan vi styre logistikken på en optimal måte. 

Kontroll over materialinnkjøp
På spørsmål om hva løsningen har gjort for å effektivere og optimalisere produksjonsprosessen og planleggingen hos Data Respons, svarer Bassøe: – For oss var det avgjørende å få kontroll med alle innkjøp på tvers av landegrensene. Amesto ClockWork har en innebygd løsning som kalles NettoBehovsBeregning. Her kan vi bl.a. beregne kapasitetsbehovet i produksjonen i nå- og fremtid. Vi har også kontroll på hvilke deler vi har behov for, og kan bestille, fremskynde, utsette, kansellere og styre logistikken og materialflyten på en optimal måte. Dette er flaskehalsstyring som overvåker ressursstyringen, understreker han. 

Økt produktivitet med bruk av Clock Work
– Amesto ClockWork er hjernen i vår virksomhet, og her ligger alle våre verdier. Produktene må ut til kundene til rett tid. Vi har økt leveringspresisjonen og jobber transparent med logistikk i hele kjeden fra produksjon til leveranse mot kunden. Salgs-, innkjøps-, lager-, fakturerings-, produksjonsplanleggings-, produksjonsstyrings- og rapporteringsmoduler skjer i systemet. Det omfatter også salg, innkjøp, rapportering, dekningsbidrag og resultater, sier Bassøe. Han legger til at samarbeidet i ordreoppfølging mellom Taiwan og Norge fungerer meget godt og at dette har økt produktiviteten, forbedret leveringspresisjon og kommunikasjonen med våre leverandører og kunder. – Alle innkjøp og ordreoppfølging skjer fra Skedsmokorset.

Godt samarbeid
Samarbeidet med Amesto Solutions har fungert meget bra fra implementering, idriftsettelse, service og vedlikehold. – Konsulentene følger oss godt opp og gir raske tilbakemeldinger i tilfelle uforutsette hendelser. Bank i bordet, har vi vært forskånet for slike hendelser. Fra systemet ble tatt i bruk, valgte vi ikke å dobbelt kjøre systemene. Det har vært en ubetinget suksess både for økonomiavdelingen og oss. Viktigst av alt er at vi med systemet har økt leveringspresisjonen til våre kunder som får levert industri-PC-ene til avtalt tid, avslutter Bassøe.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1